Firmy se utkají o vítězství v soutěži Ocenění Českých Lídrů

Úspěšné ryze české firmy představí letos už poosmé projekt Ocenění Českých Lídrů (OCL). Vítěze ve všech krajích České republiky odborná porota vybere z 1 815 společností. Přihlášky do projektu mohou podniky posílat již nyní.

Firmy, které se soutěže účastní, patří v ČR k nejvýznamnějším zaměstnavatelům a jsou doslova motorem tuzemské ekonomiky. Loni bylo ze 1 356 podniků vybráno 106 finalistů, jejichž kumulovaný obrat činil zhruba 70 miliard korun a zaměstnávali téměř 17 000 lidí.

Zahájení 8. ročníku Ocenění Českých Lídrů | Helas

I v letošním roce budou sbírat ceny úspěšné a transparentní české společnosti s ročním obratem přes 200 milionů korun a nejméně 50 zaměstnanci. Vítězové se mohou pyšnit titulem Český lídr.

Nominace do soutěže tradičně probíhá na základě hodnocení Indexu Cribis společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která je odborným garantem OCL. Data se sbírají za poslední tři roky, tedy za rok 2021 až 2023. Pro hlavní kategorie se hodnotí závěrky z let 2021 a 2022, data z roku 2023 mají pouze informativní charakter. Pro speciální kategorie se hodnotí všechny tři roky.

Účetní údaje jsou zpracované z údajů uvedených ve sbírce listin a do registrace jsou staženy automaticky. Společnosti se do soutěže hlásí z vlastní iniciativy či na doporučení zakladatele nebo odborného garanta projektu.

Kdo se může zapojit?

  • Společnosti, jejichž majiteli jsou čeští občané a držitelé stoprocentního podílu firmy (bez zahraničního kapitálu)
  • Podniky s ročním obratem od 200 milionů korun a nejméně 50 zaměstnanci
  • Firmy, které vedou podvojné účetnictví nejméně po dobu čtyř let

Přihlášky do projektu mohou zástupci podniků posílat do 19. září 2024. Jména vítězů, které vyberou porotci z desítek finalistů, budou zveřejněna 6. listopadu 2024.

Tradičně bude vyhlášena trojice nejlepších firem v každém kraji a ocenění se dočkají i vítězové speciálních kategorií, kterými jsou: Celorepublikový lídr pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu, Cena odpovědného podnikání pod patronací CRIF-Czech Credit Bureau, Cena za největší potenciál pod patronací Enterprise Investors, Výjimečná firma pod patronací JŠK, advokátní kancelář.

Pořadatelé představili dvě novinky

Letos navíc pořadatelé představují dvě novinky. Tou první je skutečnost, že hodnocení poroty má stejnou váhu jako ekonomické hodnocení odborného garanta (tedy 50:50). Druhou novinkou je pak speciální kategorie ŽEBŘÍČEK TOP 10, který představí „zdravě” rostoucí firmy, neboť bude hodnotit trvale udržitelný dynamický růst a vysokou EBITDU. Patronát nad touto kategorií převzala společnost Enterprise Investors.

Podle zakladatelky projektu a podnikatelské platformy Helas Heleny Kohoutové se každoročně potvrzuje, že účastníci OCL tvoří páteř české ekonomiky, patří mezi významné zaměstnavatele a zajišťují ekonomickou i sociální stabilitu země. 

Tyto společnosti se většinou zaměřují na průmyslovou výrobu a díky své velikosti zajišťují stabilitu ve svém regionu. 

Připomeňte si vítěze loňského ročníku Lídři české ekonomiky bojovali o vavříny. Soutěž OCL 2023 zná své vítěze

Bezpečné místo pro byznys a nové vztahy

„Ocenění Českých Lídrů má od prvopočátku jeden cíl, a to podpořit české podniky, přinést do podnikatelského prostředí světlo, naději a vyzdvihnout ty nejlepší příklady ryze českých společností a zároveň ukázat, že není malých a velkých firem,“ popisuje Helena Kohoutová, zakladatelka projektu OCL a Podnikatelské platformy Helas – Budujeme Hrdé Česko.

„Podporujeme sounáležitost, hrdost, vztahy a vidíme velkou devízu v seskupení odborníků a významných firem, které mezi sebou dokáží komunikovat, vzájemně si radit a být si i byznysovou i lidskou oporou. Právě v rámci našeho projektu vytváříme bezpečné zázemí pro tuto komunikaci i mezilidské vztahy,“ dodává Helena Kohoutová.

Účast v projektu je podle jejích slov bezplatná a firmy mají navíc možnost zapojit se do komunity, která vytváří mimořádné místo pro rozvoj byznysu, vztahů a inspiraci.

„To, co je specifické pro naší Podnikatelskou platformu Helas, jejíž součástí jsou projekty Ocenění Českých Lídrů, Ocenění Českých Exportérů a Ocenění Českých Podnikatelek, je to, že je tvořena důvěryhodnými klienty a dodavateli a vytváří tak bezpečné místo pro byznys a nové vztahy,“ doplňuje Helena Kohoutová.

Pětina nominovaných firem je z hlavního města

Odborným garantem projektu je společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Index CRIBIS, podle kterého jsou firmy vybírány, je vícezdrojový ukazatel, jímž se hodnotí finanční zdraví společnosti. Základem je soubor finančních a nefinančních údajů v databázi cribis.cz.

Jaké firmy a na základě jakých kritérií se tedy mohou soutěže zúčastnit? „Pravidla pro účast v soutěži OCL jsou následující – společnost je vlastněná českými majiteli ze 100 %, dosáhla obratu minimálně 200 mil. Kč alespoň jednou za poslední 3 roky, má minimálně 50 zaměstnanců, firma vede podvojné účetnictví alespoň čtyři roky a pravidelně předkládá účetní výkazy v plném nebo zkráceném rozsahu na Sbírku listin,“ popisuje člen představenstva CRIF – Czech Credit Bureau Pavel Finger.

A dodává „Pětina nominovaných společností je registrována v Praze, 13 % v Jihomoravském kraji, pak následují s 10 % nominovaných Středočeský a Moravskoslezský kraj. Nejméně nominovaných společností pochází z Karlovarského kraje. Oborově je nejvíce zastoupen zpracovatelský průmysl a velkoobchod a maloobchod.“

Ilustrační fotografie

Firmy v posledních letech čelí následkům opakujících se krizí. Nejinak tomu bylo také v uplynulém roce. Jak se české podniky zvládaly s těžkými podmínkami vyrovnat?

„V exportně orientované české ekonomice působil negativně rozpad dodavatelských řetězců, zpomalování růstu u obchodních partnerů v EU i na domácím trhu, zdražování materiálových vstupů a vysoká cena energií. Řada podnikatelů si také oprávněně stěžuje na nedomyšlené legislativní kroky zejména v pracovním právu, absenci celkové hospodářské strategie státu a zvyšující se tlak regulací ve vazbě na Green Deal. Na rozdíl například od Německa, které je naším významným obchodním partnerem, v České republice dlouhodobě spíše poklesl počet bankrotů obchodních společností. Odlišná je ale situace u podnikajících fyzických osob, kde se míra bankrotu od konce 2022 stále mírně zvyšuje.“ shrnuje Pavel Finger.

„Celosvětová politická a hospodářská situace rozhodně nehýří optimismem, ale již dříve ověřená dobrá přizpůsobivost českých firem na ztížené podmínky se zatím s problémy vyrovnává dobře. A mezi ty flexibilní a úspěšné firmy čeští lídři určitě patří,“ dodává Pavel Finger.

MPO chce být centrem podpory podnikatelů

Letošnímu ročníku OCL udělilo svou záštitu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a zároveň převzalo i patronát nad soutěžní kategorií Celorepublikový lídr.

Čeští podnikatelé se dlouhodobě potýkají se zbytečnou administrativní zátěží. Zástupci ministerstva tvrdí, že to chtějí změnit a podnikatele ve nelehkém období době maximální podpořit.

„Cílem našeho ministerstva je být centrem pro podporu podnikatelů, ať už jde o snižování administrativní zátěže, úpravu legislativy, která jim nabídne nové možnosti rozvoje, nebo o konkrétní dotační programy. Díky dotacím a finančním nástrojům typu zvýhodněných úvěru či záruk podporujeme inovace, výzkum a vývoj, rozvoj nových technologií, oběhové hospodářství nebo využívání obnovitelných zdrojů,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Zorientovat se v možnostech podpory pomůže podle Jozefa Síkely podnikatelům nově spuštěný web MPO www.podporapodniku.cz, kde jsou programy seřazeny přehledně na jednom místě. Informace k výzvám z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost jsou pak na webu www.optak.cz.

„Ulehčit podnikatelům spolupráci se státem má také náš webový Portál živnostenského podnikání, díky kterému je možné vyřídit řadu činností on-line z pohodlí domova. Brzy jim usnadní život nový Portál podnikatele, který nyní připravujeme. Prostřednictvím tohoto webu bude možné komunikovat z jednoho místa se státní správou on-line bez nutnosti obíhat úřady. Připravujeme také Portál kontrol a Portál povinnosti vyplývajících z legislativy,“ dodává ministr.

Zástupci jeho rezortu věří, že tato komplexní podpora pomůže českým podnikatelům dosáhnout lepších výsledků a může jim ušetřit spoustu času.

Ekonomiku drží nad vodou firmy s inovačním potenciálem v DNA

Patronem Ocenění TOP 10 nejlepších zdravě rostoucích firem a nové Ceny za největší potenciál je jedna z největších společností spravujících fondy soukromého kapitálu ve střední a východní Evropě Enterprise Investors.

„Pro rozvoj každé ekonomiky je zásadní, aby existovalo co nejvíce společností, jejichž růst je založen na dobrém a udržitelném plánu růstu do budoucna s potenciálem rozvoje. Tyto firmy nejenže vytvářejí stále větší obrat a pomáhají zvyšovat HDP, ale činí tak udržitelným způsobem. Zároveň mají ve své DNA inovační potenciál, který stačí využít a firma může růst a prorazit na domácím trhu a výhledově i v zahraničí. Proto jsem přišel s myšlenkou identifikovat a ocenit tyto zdravě rostoucí firmy v českém byznysu,“ představuje vznik nové kategorie Martin Chocholáček, viceprezident Enterprise Investors, zodpovědný za investice v České republice a na Slovensku.

Klíčová je podle Martina Chocholáčka konkurenceschopnost podniků na zahraničních trzích, firmy pro ni ale musejí něco udělat.

„V Česku se pomalu vytrácí konkurenční výhoda nižších nákladů a v posledních letech se vícekrát ukázalo, jak zranitelný je tuzemský průmysl při přerušení dodavatelských řetězců. Na druhé straně se díky konvergenci české ekonomiky se zeměmi západní Evropy a rostoucí kupní síle obyvatelstva firmám v posledních dekádách otevřely nové příležitosti na domácím trhu. Jestli si české firmy chtějí udržet svou konkurenceschopnost, měly by investovat do inovací a zaměřit se na zvýšení své efektivity a produktivity,“ upozorňuje zástupce Enterprise Investors.

Enterprise Investors podporuje rozvoj podniků tím, že investuje do inovativních společností se zdravým růstovým potenciálem a s jejich zakladateli a manažery hledá cesty, jak tento potenciál nastartovat a plně využít.

„Výhodu v současné situaci mají určitě společnosti s unikátním produktem, které působí na rostoucím trhu a jsou schopny se interně škálovat a přizpůsobovat tržním podmínkám. Dlouhodobý úspěch však nemusí být vždy založen na jedinečném produktu. Ve své praxi jsem se setkal s mnoha úspěšnými společnostmi, které dokázaly uspět na trhu díky novému přístupu v klasickém segmentu. Pro firmu je proto zásadní mít finančního partnera, který jí pomůže finančně růst, ale také inovovat díky zkušenostem a know-how,“ dodává Martin Chocholáček.

Jak se stát Výjimečnou firmou?

I letos projekt OCL podpoří formou partnerství a patronací kategorie Výjimečná firma, společnost JŠK, advokátní kancelář, jejíž zástupce bude také součástí poroty.

A co je podle JŠK pro firmy zásadním faktorem úspěchu v dnešní složité době? V dynamickém a stále se měnícím a náročnějším podnikatelském prostředí stojí malé a střední podniky před mnoha výzvami, které testují jejich odolnost, inovativnost a schopnost přizpůsobit se.

„Správné uchopení těchto výzev vede nejen ke splnění určitých požadavků, ale je také kritickým nástrojem pro zajištění udržitelného růstu a konkurenční výhody. Efektivní navigace v právním prostředí, ochrana duševního vlastnictví, digitální transformace, strategické partnerství nebo mezinárodní expanze jsou oblasti, ve kterých se ukazuje, že konstruktivní přístup může významně přispět k úspěchu a prosazení se na nových trzích,“ říká partner advokátní kanceláře JŠK Tomáš Doležil.

Ilustrační fotografie

Patronem Ceny Odpovědného podnikání je pak společnost CRIF – Czech Credit Bureau, která je zároveň i odborným garantem projektu. Firma, která si převezme ocenění v této kategorii musí splňovat kritéria soutěže, ale porota bude hodnotit především její odpovědný přístup k podnikání.

Podle patrona soutěže ekonoma Tomáše Sedláčka nerozhodují jen pravidla, která jsou v jednotlivých zemích pro život i byznys nastavená. Klíčoví jsou lidé, kteří společnost tvoří.

Více informací najdete na stránkách projektu Ocenění Českých Lídrů.

Redakčně upravená tisková zpráva Helas

Portál BusinessInfo.cz je partnerem soutěže Ocenění Českých Lídrů

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme