Firmy z Německa, Rakouska a Švýcarska více sázejí na sociální sítě

Během posledních čtyř let došlo k výraznému nárůstu používání sociálních sítí společnostmi v německy mluvících zemích Rakousku, Švýcarsku a Německu (DACH). Jsou stále aktivnější na Facebooku a LinkedIn, v SRN hraje dominantní roli XING.

Firmy na sociálních sítích oslovují nové a stávající zákazníky, hledají své kolegy nebo udržují a získávají obchodní kontakty.

Erste Arbeitkreis Social Media B2B vypracoval studii na téma „Sociální sítě v B2B – komunikaci a jak se změnilo jejich používání?“. V Německu bylo osloveno 402 podniků, v Rakousku 371 a ve Švýcarsku 68. Respondenti zastupovali velké množství oborů – výroba, poradenství, informace a telekom, služby, média, obchod, stavebnictví, finance, transport a logistika, vzdělávání, automobilový průmysl, zdravotní péče, energetika i turismus.

Z výsledků studie vyplývá, že během posledních čtyř let došlo k výraznému nárůstu používání sociálních sítích společnostmi v německy mluvícím regionu. Mezi hlavní důvody většího využívání sociálních sítích patří oslovování nových i stávajících zákazníků, nábor nových zaměstnanců, udržování a získávání obchodních kontaktů a komunikace s médii.

Společnosti chtějí využívat sociální sítě ještě více pro náborové aktivity a plánují navýšit rozpočet. Sociální média jsou nejčastěji koordinována centrálním řízením společnosti. Větší společnosti spolupracují s agenturami, které pomáhají nejen se strategií a správou sítí. Méně společností využívá monitorovacích nástrojů, švýcarské společnosti jsou více ochotné si za ně zaplatit. Kompletní data k průzkumu naleznete na níže uvedeném odkazu.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rakousko. 
Zdroj: https://industriemagazin.at
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby
• Teritorium: Evropa | Německo | Rakousko | Švýcarsko | Zahraničí