Firmy získají nástroj pro hodnocení své cirkularity. Metodiku připravuje CIRA Advisory s BIC Brno

Již brzy získají české podniky možnost kvantifikovat míru cirkularity ve svém podniku. Hodnocení míry cirkularity je v Česku novinkou, která ale může přispět k lepšímu nakládání se zdroji a efektivnějšímu využití surovin napříč ekonomikou.

Firmy, které certifikovaným auditem Ministerstva průmyslu a obchodu projdou, budou moci využívat data z auditu do svých ESG reportů či je dále poskytovat svým obchodním partnerům.

Ilustrační fotografie

Výzkumné práce na přípravě metodiky budou probíhat po celý rok 2024 a na její tvorbě se bude podílet 11 expertů na cirkulární ekonomiku z 8 organizací, to vše pod koordinací poradenské společnosti CIRA Advisory. Finální metodika cirkulárního auditu bude zveřejněna začátkem roku 2025.

Cirkulární ekonomika je konkrétním nástrojem, který firmám pomůže naplnit cíle ze strategií udržitelnosti – jejím principem je co nejefektivnější nakládání se zdroji, což vede  ke snížení nákladů a negativních dopadů na životní prostředí. Mnoho firem ale pojem cirkulární ekonomika nezná, a proto ani neznají možnosti, které jim cirkularita otevírá. Certifikovaný audit od Ministerstva průmyslu a obchodu jim k tomu zajisté dopomůže,” říká o přínosech auditu Laura Mitroliosová, CEO poradenské společnosti CIRA Advisory a hlavní řešitelka projektu.

Audit nebude pro firmy povinný

V případě cirkulárního auditu jde o dobrovolnou aktivitu, kterou mohou firmy využít pro svůj další rozvoj, zvýšení konkurenceschopnosti, nebo pro poskytování nezávisle ověřených dat v rámci hodnotového řetězce. „V rámci projektu připravujeme dvě metodiky – jedna bude sloužit pro firmy a jejich účely, druhá metodika potom pomůže veřejným institucím, které vypisují dotační příležitosti, aby je realizovaly na základě toho, co firmy aktuálně opravdu potřebují,” dodává Petr Majer z inovačního centra BIC Brno, hlavní analytik projektu.

Cirkulární audit má největší přínos pro malé a střední výrobní podniky, které pracují s materiály. Tyto podniky mají největší potenciál najít ve svém provozu úspory díky cirkularitě. Audit je ale vhodný také pro další sektory, stejně jako pro velké firmy. „Je pro nás důležité, aby audit pojal moderní definici cirkulární ekonomiky – nejde zde pouze o odpadové hospodářství, ale také o ekodesign, inovativnost, efektivní nakládání s materiály a mnoho dalšího. Výstup z auditu bude takový návod pro zaměstnance firmy, kteří se zabývají provozem nebo pro externí poradenské agentury, které budou firmám pomáhat s vytvořením auditu,” říká Laura Mitroliosová.

Největšími překážkami zavádění cirkulární ekonomiky je nedostatek pracovních sil, informací a zkušeností

Na tvorbě metodiky se kromě CIRA Advisory a BIC Brno podílejí také přední experti s mnohaletými zkušenostmi na cirkulární ekonomiku a udržitelnost v Česku a na Slovensku. Pro první zájemce bude audit k dispozici v průběhu prvního kvartálu roku 2025.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje cirkulární audit firmám finančně podpořit z prostředků Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, v rámci kterého jsou podporovány realizace konkrétních cirkulárních opatření. Cílem je udržení a zvýšení konkurenceschopnosti zejména malých a středních podniků“, říká Marian Piecha, vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstva průmyslu a obchodu.

Redakčně upravená tisková zpráva

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme