Formování sítě nizozemských přístavů

Investice půjdou nejen do Rotterdamu.

Výsostné postavení Rotterdamského přístavu jako příjemce veřejných financí je u konce. Konkurovat mu bude blízké budoucnosti přístav úředně-administrativní tepny Nizozemska, Haagu.

Dle ministryně Infrastruktury a managementu Cory van Nieuwenhuizen má Port of Rotterdam zvláštní pozici díky svému ekonomickému významu a samozřejmě rozloze, nicméně je čas rozšířit obzory i na další místa země tulipánů. Investice mají být do přístavu směřovány spíše na jeho propojení s vyvíjejícími se svazy. Důraz bude dáván na logistický systém lodní dopravy a v rámci vnitrozemských přístavů. „V podstatě se jedná jen o změnu v označení, kdy se z Rotterdamského mainportu bude hovořit o Nizozemské síti mainportů s Rotterdamem jako největším přístavem,“ uvádí ministryně.

Ministerstvo se odvolává na čtyři roky starou studii Rady pro okolní prostředí a infrastrukturu (Raad voor leefomgeving en infrastuctuur), podle které se místa jako technologický Brainport Eidhoven vyvíjejí mnohem dynamičtěji, a proto by měla zasluhovat vyšší zájem.

Studie nezískala jen příznivce v osobě nového šéfa rezortu či mnoha super úředníků. Dle jejích odpůrců je zastaralá a příležitosti zmiňovaných center jsou již za zenitem. Konkrétně se jednalo o oblasti Moerdijk (přístav, větrné elektrárny), oblast průplavu Severního moře u Amsterodamu, Vlissingen (přístav), Terneuzen (přístav) a Eemshaven-Delfzijl (přístav).

Přeprava rudy, uhlí a ropy bude v Rotterdamu v nadcházejících letech ohrožena. To samé platí pro Smsterdam. Chemický sektor, významný v Rotterdamu a Terneuzenu, se přemění od fosilních zdrojů energie na obnovitelné. Je zde také větší konkurence přístavů z jižní a východní Evropy a čínských investic v těchto regionech.

„Nizozemské přístavy musí najít alternativní způsoby obchodování. Lepší spolupráce mezi přístavy a investice do rozvojů jiných nizozemských přístavů je v zájmu dalšího vývoje a rozvoje tohoto odvětví,“ vyjádřilo se ministerstvo. Ministryně Van Nieuwenhuizen dodává, že cílem by měl být sdílený management přístavů a více efektivní priority. Vyzvala také přístavní společnosti ke zformování join ventures pro spolupráci na nových projektech.

Zdroj: Financieele Dagblad, str. 2
Sestavil kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Benelux
Pozn: mainport je hub, který spojuje důležité transportní cesty (vzduch, voda); termín je takto zakotven v nizozemských předpisech; mainport by měl být centrem obchodování a důkležotým zaměstnavatelem.

Pravidelné novinky e-mailem