Francie již přerozdělila 5 miliard EUR z plánu obnovy

Ve Francii bylo přerozděleno téměř 5 miliard eur v rámci plánu obnovy v celkové výši 100 miliard eur. Cílem je posílit nejvíce naléhavá opatření. 70 % z plánu obnovy by mělo být vyčleněno do konce roku.

Podle zprávy vypracované třetím monitorovacím výborem plánu obnovy bylo v polovině července z plánovaných 100 miliard eur do roku 2022 přiděleno téměř 40 miliard eur. Cílem úřadu vlády je dosáhnout 70 miliard eur do konce roku. Skutečné čerpání je pomalejší a do ekonomiky bylo zatím vloženo pouze 26 miliard eur.

Od června se snížení daní z výroby o 10 miliard eur týkalo těch výrobců, kteří obdrželi zálohu na CVAE (příspěvek na přidanou hodnotu podniků) a CFE (daň z majetku podniků). Některá opatření byla provedena rychleji, než se očekávalo. Na začátku března byla na různá opatření na podporu průmyslu vyčleněna další miliarda eur. Prostředky určené na digitalizaci malých a středních podniků byly navýšeny o 600 milionů eur, takže téměř každý třetí podnik využil této podpory na financování digitálního výrobního zařízení nebo robotů.

400 milionů eur bylo přidáno na podporu investičních projektů na modernizaci průmyslových podniků, zejména v regionech. Celkem tak za necelý rok využilo 1 730 průmyslových podniků 1,5 miliardy eur podpory na modernizaci v rámci Plánu obnovy Francie. Další úspěch: fond na rehabilitaci brownfieldů (využití bývalých průmyslových areálů), který původně představoval 300 milionů eur, se musel zdvojnásobit a získal 350 milionů eur dodatečných úvěrů, přičemž již bylo přijato 550 žádostí.

Co se týče programu „Ma prime renov“, který je určen na financování tepelné renovace soukromých domů, bylo zaregistrováno od ledna již 380 000 žádostí, zatímco za celý rok 2020 to bylo 190 000 žádostí. Aby se tempo udrželo až do konce roku, bude třeba do programu přidat dalších 2,4 miliardy eur. Další 2 miliardy eur by měly být financovány z příštího rozpočtu na rok 2022.

To by měla být jediná dodatečná podpora nad rámec původního stimulačního balíčku ve výši 100 miliard eur. Zbytek hodlá vláda financovat z rozpočtových položek na úkor nejméně pokročilých opatření.

Celkem bude v rámci francouzského plánu obnovy rozčleněno 5 miliard eur. „Neexistovala žádná opatření, která by nefungovala tak, že by byla zrušena,“ zdůraznil úřad vlády. Některá opatření byla méně úspěšná, než se očekávalo, což bylo způsobeno tím, že v důsledku nové vlny epidemie byla mimořádná opatření zachována až do léta. Menší využití dlouhodobé částečné aktivity (APLD), která je pro podniky administrativně náročnější na realizaci než částečná nezaměstnanost, umožnilo vymezit určitý manévrovací prostor.

Podnikatelské úvěrové programy byly rovněž málo žádané. Důvodem je i to, že podniky raději využily EMP, jejichž úrokové sazby jsou výhodnější než kapitálové úvěry spuštěné v dubnu, pro které vláda zablokovala 3 miliardy eur a které se zatím těžko rozbíhají. Mechanismy na posilování bilance jsou využívány méně, než se očekávalo,“ poznamenává ministerstvo financí.

Vláda rovněž snížila náklady na přirážku za přestavbu automobilu pro rok 2020 v důsledku většího poklesu než odhadovaného prodeje automobilů v loňském roce.

Aby se tempo do konce roku zrychlilo, vláda rovněž plánuje zjednodušit a posílit teritorializaci provádění plánu. Prefekti předložili návrhy z regionu na zlepšení dostupnosti, zejména pro malé a střední podniky, a na další decentralizaci rozhodování. „Plán obnovy je příležitostí k rozvoji státu, aby se přiblížil regionu,“ uvedl úřad vlády.

Vláda jej bude muset rovněž propojit s investičním plánem. „Cílem stimulačního balíčku bylo dohnat ztracené pozice během dvou let. Logika je trochu jiná a dlouhodobější,“ vysvětluje úřad vlády, který uvažuje o posílení „úsilí v určitých odvětvích, kde je technologická akcelerace velmi silná“, jako jsou polovodiče a automobilový průmysl.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Francie.
Zdroj: Usine Nouvelle
• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí