Francie představila nový investiční plán France 2030

Státní podpora nabídne investice ve výši 30 mld eur a má do roku 2030 podpořit m.j. technologie na dekarbonizaci průmyslu, rozvoj nových inovativních technologií a rozvoj malých jaderných reaktorů.

Francouzský prezident představil plán na zvýšení  průmyslových kapacit Francie v deseti strategických odvětvích.
„Lepší výroba, lepší život a lepší porozumění“. Takové ambice má plán Francie 2030, který Emmanuel Macron představil 12. října v Elysejském paláci, a který má ve Francii umožnit finančně podpořit své budoucí „šampiony“ v několika průmyslových odvětvích.

Pandemie poukázala na zranitelnost země. Ale nejen to. „Zaznamenali jsme obrovské zrychlení inovací,“ uvedla hlava státu. Abychom se udrželi v čele závodu, nezbývá než „urychlit veřejné investice do převratných inovací a průmyslového růstu“. Podle plánu by měl stát  v průběhu pěti let distribuovat celkem 30 miliard eur na investice do tuctu odvětví a 4 miliardy eur na podporu vlastního kapitálu podniků.

Cílem je zaujmout vedoucí postavení francouzských firem v určitých technologiích a udržet podíl Francie na trhu v odvětvích, kde je francouzský průmysl pod tlakem. „Jedná se o investiční plán pro průmysl,“ uvedla Agnès Pannier-Runacherová, ministryně průmyslu. 

Přibližně polovina investic by měla přispět k dekarbonizaci hospodářství v širším slova smyslu. V oblasti energetiky budou necelé dvě miliardy eur věnovány na rozvoj zeleného vodíku, což je podle Emmanuela Macrona oblast, v níž „Francie může být do roku 2030 lídrem“. Cílem je mít dvě giga továrny na elektrolyzéry a všechny technologie potřebné k výrobě vodíku.

Výzkum nových generací větrných turbín na moři a fotovoltaiky by měl získat 500 milionů eur. 1 miliarda  eur bude vyčleněna na výzkum malých jaderných reaktorů typu SMR a na nakládání s radioaktivním odpadem. Plán Francie 2030 rovněž počítá s dotacemi ve výši pěti miliard eur na pomoc nejvíce znečišťujícím průmyslovým podnikům při transformaci jejich výrobních procesů tak, aby produkovaly méně emisí C02. Hlavními dotčenými odvětvími jsou ocelářství, cementářství a chemický průmysl. Rozpočet by měl umožnit zvýšit úsilí, které již bylo vynaloženo v rámci francouzského plánu obnovy ve prospěch dekarbonizace průmyslu.

Další důležitou součástí plánu Francie 2030 je ekologický způsob dopravy. Letecký průmysl má již od roku 2020 vlastní plán, podle kterého by se do roku 2035 měla začít vyrábět letadla na vodíkový pohon. Od nynějška by mělo odvětví získat dalších 1,2 miliardy eur na urychlení výzkumu technologií, které vypouštějí méně emisí CO2, a na výrobu prvních nízkouhlíkových letadel do roku 2030. 

Automobilový průmysl získá 2,5 miliardy eur. Cílem je do roku 2030 vyrábět dva miliony elektrických a hybridních vozidel ročně. Investice mají podpořit vývoj převratných inovací, zejména v oblasti elektrických baterií.

Část nového investičního plánu by však měla být vyčleněna také na průmyslový aspekt, a to prostřednictvím podpory výrobců zařízení a konstruktérů, kteří čelí transformaci svého hospodářského modelu.

Kromě energetické transformace je cílem programu Francie 2030 podpora strategické soběstačnosti. Francie plánuje věnovat 5 miliard eur na výrobu a inovace elektronických součástek v oblasti menších čipů, aby zdvojnásobila svou výrobní kapacitu. Tento balíček by měl být částečně začleněn do budoucího důležitého projektu společného evropského zájmu (IPCEI). „Je důležité, aby tento plán byl co nejvíce eurospolečný,“ řekl Emmanuel Macron.

Na půli cesty mezi strategickou samostatností a dekarbonizací plán rovněž počítá s vyčleněním 1 miliardy eur na materiály, především na recyklaci plastů. 500 milionů EUR bude přidáno na financování projektů recyklace kritických kovů, zejména pro elektrické baterie a vzácné zeminy. 

Kulturnímu a tvůrčímu odvětví by mělo být podle plánu přiděleno 600 milionů eur. Do vesmírného sektoru by mělo být investováno 1,5 miliardy eur na pořízení miniaturních opakovaně použitelných nosných raket a mikrosatelitů. 2 miliardy by měly podpořit zemědělství, aby se urychlily investice do nových, udržitelnějších a robotičtějších výrobních metod a aby se strukturovalo dřevařské odvětví. 2,5 miliardy eur bylo rovněž vyčleněno na podporu realizace odborné přípravy a vzdělání v  těch odvětvích, na něž se zaměřuje program „Francie 2030“.

5 miliard, spravovaných veřejnou investiční bankou Bpifrance, bude věnováno na podporu rozvoje začínajících podniků, z toho 3 miliardy na posílení jejich vlastního kapitálu. Důraz by měl být kladen zejména na finanční potřeby začínajících podniků v momentě industrializace jejich inovací, přičemž na podporu jejich rozšiřování by měly být vyčleněny 2 miliardy EUR.

Na druhou stranu v oblasti zdravotnictví není úsilí ve výši 3 miliard eur, které je součástí programu Francie 2030, přísně vzato dodatečným investičním balíčkem. Jedná se o součást již v červnu představeného plánu na inovace ve zdravotnictví v hodnotě 7,5 miliardy eur, na který nebyla v rozpočtu vyčleněna část úvěrů.

Konkrétní způsob časové realizace tohoto plánu zatím nebyl upřesněn. Od ledna 2022 by měly být k dispozici úvěry ve výši 3 až 4 miliard eur. Způsoby přidělování finančních prostředků by však měly být upřesněny v nadcházejících týdnech.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Francie.
Zdroj: Usine Nouvelle
• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí