Francie přilákala rekordní objem zahraničních investic

Po propadu v roce 2020 způsobeném globální pandemií, se zahraniční investiční projekty v roce 2021 dostaly nad úroveň z roku 2019, která už tehdy byla rekordní. Tváří v tvář obřímu deficitu loňské obchodní bilance vidí ministr zahraničního obchodu zvýšení zahraničních investic jako naději k obnovení postavení exportu a vnitrostátní produkce zboží, které se dnes do země galského kohouta dováží.

Francouzská vládní agentura na podporu exportu a investic Business France uvedla, že rok 2021 byl rekordním pro přímé zahraniční investice. Díky těmto investicím došlo k vytvoření, převzetí či rozšíření celkem 1607 provozoven, což vyústilo ke  zprostředkování celkem 45 tisíc nových pracovních míst.

Ilustrační fotografie

Během pětiletého funkčního období prezident Emmanuel Macron pravidelně přijímal zahraniční šéfy na summitech Choose France, sloužících k propagaci přitažlivosti Francie jako místa pro implantaci a investice.

Po propadu v roce 2020 způsobeném globální pandemií, se zahraniční investiční projekty v roce 2021 dostaly nad úroveň z roku 2019, která už tehdy byla rekordní. Mezi novými investicemi je 460 průmyslových projektů, které představují 34 % vzniklých pracovních míst. Tváří v tvář rekordnímu deficitu obchodní bilance, který Francie zaznamenala v roce 2021, vidí ministr zahraničního obchodu zvýšení zahraničních investic jako naději k obnovení postavení exportu a vnitrostátní produkce zboží, které se dnes do Francie dováží.

Německo bylo v roce 2021 s celkovými 297 projekty největším zahraničním investorem ve Francii. To představuje 18 % z celkového počtu projektů a také celkově 18 % vytvořených pracovních míst. Na druhém místě se vloni s 247 projekty umístily USA a díky těmto investicím bylo vytvořeno více než 10 tisíc pracovních míst (22 %). Navzdory brexitu se Spojené království umístilo třetí se 151 projekty, tedy 9 % ze všech projektů i pracovních míst. Na čtvrtém místě je pak Belgie, následovaná Nizozemskem.

Pokud jde o průmyslové projekty, rozšíření stávajících areálů tvoří většinu s 83 % z celkového počtu. Došlo tak k silnému růstu průmyslových projektů, mezi nimiž jsou většinově zastoupeny německé společnosti. Americké investice jsou častěji prováděny do služeb náročnějších na pracovní sílu, jako jsou logistické a skladovací služby.

Zdroj: BFM Business
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Francie.

• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Investice
• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí