Francie si udržuje pozici nejatraktivnější země Evropy

Podle každoročního barometru atraktivity společnosti EY si Francie v roce 2020 udržela pozici přední evropské destinace pro přímé zahraniční investice.

Podle každoročního barometru atraktivity společnosti EY si Francie v roce 2020 udržela pozici přední evropské destinace pro přímé zahraniční investice. S 985 investičními projekty oznámenými na rok 2020 je Francie jen o krok před Velkou Británií (975) a Německem (930), svými stálými evropskými konkurenty.

Ve srovnání s těmito zeměmi přes to došlo právě ve Francii nejvýraznějšímu poklesu nových projektů. Během jednoho roku se počet projektů na zřízení nebo rozšíření provozoven snížil o 18 %, zatímco ve Velké Británii o 12 % a v Německu o 4 %.

Není bez překvapení, že v rozdílu v počtu projektů se odráží silná odvětvová divergence. Nové zahraniční investice se více než zdvojnásobily ve farmaceutickém průmyslu a stabilizovaly se v oblasti zdravotnického vybavení. Zahraniční projekty rostou také v textilním průmyslu a v nábytkářském sektoru, který od konce první covidové krize zaznamenává růst.

Na druhé straně v oblasti služeb pro podniky (vývojáři softwaru, průmyslové údržby, společnosti poskytující IT služby atd.) došlo k jasnému poklesu počtu zahraničních skupin, které zakládají nebo rozšiřují své aktivity. To platí i pro logistiku, kde se počet provozoven snížil o 40 % během jednoho roku, a to navzdory udržení projektů, které jsou podporovány elektronickým obchodem.

Navzdory silné krizi bylo v roce 2020 zaznamenáno 63 investičních projektů v oblasti výroby dopravních prostředků, zatímco v roce 2019 jich bylo 86.
Zahraniční skupiny v naléhavé situaci spojené s pandemií odložily projekty v oblasti výzkumných a vývojových center (-23 %) a zřizování ústředí (-34 %).

Zahraniční investoři také méně revidovali své investice do výrobních závodů směrem dolů, ať už se jednalo o rozšíření nebo vytvoření závodu (-17 %). Francie si upevnila vedoucí postavení v oblasti průmyslových investic v Evropě, když oznámila 341 projektů, čímž se dostala daleko před Turecko a Velkou Británii. Rizikem však je, že zpomalení investiční činnosti bude v roce 2021 trvat dále a dlouhodobý vliv pandemie na atraktivitu Francie je zatím obtížné posoudit.

Přestože jsou zahraniční manažeři obecně pozitivně naladěni co se týče francouzského plánu obnovy, zůstávají opatrní, pokud jde o jejich investiční prognózy ve Francii. Čtyři z deseti plánují v roce 2021 své projekty zachovat nebo dokonce rozšířit. Mnozí se však rozhodli je omezit a 14 % je prozatím odložilo na lepší časy. 

Zdroj: Usine Nouvelle
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade ve Francii
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Investice
• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí