Francouzká ekonomika je resistentní vůči ponuré atmosféře v Německu

Díky rostoucí domácí spotřebě a zvyšující se poptávce po službách zůstávají ředitelé francouzských firem pozitivní ohledně růstu HDP Francie.

Ředitelé francouzkých společností udržují svojí pozitivní náladu, zatímco jejich němečtí protějšci jsou o mnoho pesimističtější. K této náladě vede převážně slušný výkon domácí spotřeby ve Francii.
Francouzské hospodářství je vůči globálnímu zpomalení docela odolné. Ekonomika země je v tomto ohledu atypická: její domácí poptávka je prozatím silná díky sérii ekonomických opatření přijatých po protestech „žlutých vest“.

Konstatně roste také počet pracovních míst: v prvních šesti měsících roku 2019 bylo v soukromém sektoru vytvořeno 150 000 pracovních míst. Stejně tak stabilně roste i výše průměrné mzdy. Základní měsíční mzda se ve druhém čtvrtletí meziročně zvýšila o 1,7 %. Hospodářská aktivita ve Francii také závisí mnohem méně na vývozu, než jak je tomu v sousedním Německu.

Ačkoliv jsou Francouzi spíše šetřivým národem, růst domácí spotřeby se podepisuje převáně na sektoru služeb, a to převážně v restauratérství a cestovním ruchu. Právě tento růst může mít významný podíl na současné stabilní ekonomické situaci.

Další dobrou zprávou je, že důvěra francouzských výrobců se mírně zlepšila, zatímco v Itálii a Německu má tendenci klesat nebo být velmi nízká. Banque de France, stejně jako INSEE, předpovídá růst HDP ve třetím čtvrtletí o 0,3 %. Ekonomové mezitím očekávají v letošním roce ve Francii průměrný růst HDP 1,3 % oproti 0,6 % v Německu.

Od roku 2009 – tedy od finanční krize – nebyl rozdíl mezi mírami růstu HDP obou zemí tak významný, a to ve prospěch Francie.

Zdroj: Les Echos
Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade ve Francii

Pravidelné novinky e-mailem