Francouzská ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 snížila o čtyři procenta

Částečný vzestup aktivity pozorovaný v prosinci 2020, po zrušení lockdownu, nestačil k vyrovnání dopadu krize. Na základě těchto údajů centrální banka udržuje svoji prognózu 9% poklesu hrubého domácího produktu Francie za celý rok 2020.

Banque de France začátkem ledna představila svůj nový ekonomický výhled. Přes částečné oživení se aktivita francouzské ekonomiky ke konci roku 2020 snížila o čtyři procenta. 

Prosincové zlepšení ekonomických aktivit se týkalo hlavně sektoru služeb, který byl předtím nejvíce zasažen celostátním lockdownem. Aktivity v oblasti ubytování a stravování však zůstávají extrémně zhoršené. Situace ve stavebnictví byla stabilní, téměř na úrovni před krizí. 

Podle Banque de France se míra využití výrobních kapacit v průmyslu zvýšila o jeden procentní bod a v prosinci dosáhla v průměru 74 % (proti 79 % před krizí). Zlepšení je patrné v chemickém průmyslu (ze 77 na 82 %) a v odvětví počítačových, elektronických a optických výrobků (ze 73 na 76 %). Na druhé straně pokles byl zaznamenán v automobilovém průmyslu (ze 69 na 68 %) a v letectví (ze 65 na 64 %).

Banque de France očekává, že ekonomická aktivita zůstane v lednu stabilní, a to jak v průmyslu, tak ve službách a stavebnictví.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Francie.
Zdroj: Usine Nouvelle
• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí