Francouzské koronavirové půjčky se státní zárukou jsou v EU nejvyšší

Během sedmi měsíců od jejich zavedení, byly francouzským podnikům poskytnuty tzv. koronavirové úvěry se státní zárukou ve výši 122 mld. EUR.

To je doposud nejvíce v evropském srovnání. Jejich objem v ostatních velkých zemích EU je v rozmezí od 54 mld. eur v Německu až po 100 mld. eur ve Španělsku. Na uvedených 122 mld. eur připadá přibližně 3,6 mld. eur státních kompenzací za nakonec nedobytné pohledávky. Odhady míry nedobytnosti se u jednotlivých bank různí a pohybují se v rozmezí 5 až 20 procent.

Zdroj: Les Ecos
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Francie.
• Témata: Koronavirus svět
• Teritorium: Francie