Francouzské malé a střední podniky benefitují z post-pandemických podpůrných fondů

Malé a střední podniky jsou hlavními příjemci, kteří získali více než 52 % vyplacené podpory s předstihem před podniky střední velikosti (25 %) a velkými podniky (23 %).

Malé a střední podniky jsou ve Francii hlavními příjemci podpory z fondu pro letecký a automobilový průmysl. Již 101 nových uchazečů získalo podporu z podpůrného fondu na modernizaci a diverzifikaci automobilového a leteckého průmyslu. Tento fond je součástí plánu obnovy průmyslu, tzv. FRANCE RELANCE, a spravuje jej francouzská veřejná investiční banka (Bpifrance).

„Jednou z výzev v rámci obnovy těchto dvou odvětví je zachování schopnosti společností vyrábět nové generace letadel a vozidel na elektrický, hybridní a vodíkový pohon,“ prohlásilo francouzské ministerstvo financí.

Malé a střední podniky jsou hlavními příjemci, kteří získali více než 52 % vyplacené podpory s předstihem před podniky střední velikosti (25 %) a velkými podniky (23 %). Podporované společnosti, které se nacházejí ve všech regionech Francie, mají velmi různorodé projekty. Například Společnost Douaisienne de Basse Tension, která se specializuje na řízení a distribuci energie v Brebières (Pas-de-Calais), hodlá díky tomuto grantu zdvojnásobit své výrobní prostory a vytvořit zkušební laboratoř pro vývoj baterií do elektromobilů.

Další adept, MSP Cousso Robotics se sídlem v Nogaru (Gers), získá dva robotické stroje napojené přímo na jeho software pro plánování podnikových zdrojů (ERP), aby mohl efektivněji vyrábět podvozky a díly motorů vrtulníků.

Celkem by tato zhruba stovka nových projektů měla přinést 200 milionů eur produktivních investic, které budou podpořeny částkou 72 milionů eur z plánu obnovy. V závislosti na projektu a velikosti společnosti se tato podpora pohybovala od 200 000 eur do téměř 10 milionů eur. „To pomůže upevnit a vytvořit 10 000 pracovních míst v automobilovém průmyslu,“ zdůraznila Agnès Pannier-Runacherová, ministryně průmyslu a obchodu.

Od zahájení plánu France Relance v září 2020 bylo v rámci podpůrného fondu pro modernizaci a diverzifikaci automobilového a leteckého průmyslu podpořeno 689 projektů. Jejich celková průmyslová investice činí 1,5 miliardy eur z toho je 581 milionů EUR ze státní podpory.

Hlavními příjemci státní podpory na podporu průmyslu v rámci plánu obnovy jsou automobilový průmysl (400 000 pracovních míst ve Francii) a letecký průmysl (300 000 pracovních míst), které byly krizí Covid-19 silně postiženy.

Automobilový průmysl obdržel podporu ve výši 288 milionů eur, letecký průmysl 238 milionů eur. To je mnohem více než v zemědělsko-potravinářském sektoru (150 milionů), v chemickém průmyslu a ve výrobě materiálů (53 milionů) a ve stavebnictví (34 milionů). Celkem bude na podporu projektů v rámci plánu obnovy průmyslu poskytnuta přímá podpora ve výši více než 1 miliardy EUR, a to ve všech odvětvích.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Francie.
Zdroj: Usine Nouvelle
• Oblasti podnikání: Automobilový průmysl | Letecký průmysl
• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí