Francouzské státní finance pod vlivem koronaviru

Nejnovější návrh státního rozpočtu Francie na rok 2021 počítá s rozpočtovým schodkem 6,7 % a veřejným dluhem ve výši 116,2 % hodnoty HDP. Za rok 2020 se tyto ukazatele nyní předpovídají ve výši 10,2 % a 117,5 %.

Projednávaný návrh státního rozpočtu Francie na rok 2021 zahrnuje daňové úlevy i výdaje na oživení ekonomiky po koronavirové krizi. Mezi hlavní položky patří snížení zdanění výroby o předpokládaných 10,0 mld. EUR, dále výdaje na ekologii ve výši cca 18,4 mld. EUR, výdaje na sociální soudružnost v hodnotě 12,0 mld. EUR a  vládní výdaje na konkurenceschopnost v předpokládané hodnotě 6,0 mld. EUR.

Návrh rozpočtu počítá s rozpočtovým schodkem 6,7 % a veřejným dluhem ve výši 116,2 % hodnoty HDP. Za rok 2020 se tyto ukazatele nyní předpovídají ve výši 10,2 % a 117,5 %.

Zdroj: BFM Business
Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Paříži.
• Témata: Koronavirus svět
• Teritorium: Francie