Zdroj: CzechTrade

Geografická poloha nahrává turecké ekonomice

Turecko je centrem obchodních příležitostí za současné krize. Stále více západních společností se poohlíží po Turecku jako zemi, kde chtějí otevřít svou kancelář.

V poslední době se o Turecko začaly zajímat evropské společnosti. Zejména pak ty německé, které ve vetší míře v posledních měsících začaly otevírat v Turecku své pobočky. Snaží se tak čelit stále přetrvávajícím narušeným odběratelsko-dodavatelským řetězcům. Nad to přispěla k tomuto trendu i krize způsobená konfliktem mezi Ukrajinou a Ruskem.

Ilustrační fotografie

Turecko, díky své geografické poloze na pomezí Evropy a Asie, představuje významné a výhodné logistické centrum. Toho jsou si společnosti z Evropské unie vědomy a snaží se posílit svou přítomnost v Turecku tím, že zde řada z nich otevírá své kanceláře. Je zde totiž velký potenciál pro využití obchodního koridoru a generování značného obchodního obratu mezi Evropou a Asií.

K tomu přispívá trvající ukrajinsko-ruský konflikt. Nelze také opomenout snahy některých evropských společností o přesunutí svých výrobních aktivit z Asie zpět do regionu blíže svým centrálám. Turecko se tak se svou mladou a vzdělanou populací začíná jevit jako velmi slibná výrobní a obchodní lokalita.

Světelný tunel nebo les ze skla. Česká svítidla září za mořem i v Arábii

Možnost dopravy zboží po železnici a silnici mezi Evropskou unií a Tureckem této zemi na pomezí dvou kontinentů přináší logistickou výhodu. Turecká ekonomika se celkem rychle přizpůsobuje novým požadavkům a trendům. Turečtí obchodníci ve velké míře mistrně zaplnili mezery vzniklé v přerušených dodavatelsko-odběratelských řetězcích, zapříčiněné pandemií. A nyní na pozadí válečného konfliktu v tom nadále pokračují.

Navzdory panující krizi a nadměrným inflačním tlakům turecký export láme rekordy. O oblibě Turecka mezi zahraničními firmami pak svědčí také zvýšený příliv zahraničních investic, zejména pak po začátku válečného konfliktu. Před únorem letošního roku činila dle údajů turecké centrální bank investovaná částka 464 milionů dolarů, v červnu pak částka dosáhla 1,7 miliardy dolarů.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Turecko.
Zdroj: https://www.trtworld.com

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Asie | Turecko | Zahraničí