Gigantický únik dat v Brazílii může mít dalekosáhlé následky

V průběhu měsíce ledna byl identifikován obrovský únik dat ze systému společnosti Serasa Experian, která se specializuje na kredibilitu fyzických a právnických osob.

Podle informací byla data sbírána posledních 18 měsíců a týkají se období mezi lety 2008 a 2019. Hackeři dokázali nashromáždit data o více než 223 milionech daňových identifikačních číslech osob (CPF) a více než 40 milionů CNPJ (brazilská obdoba DIČ právnické osoby).

Serasa Experian v Brazílii spravuje databázi osob, která slouží k ověření, zda-li daná fyzická či právnická osoba plní své závazky. Jak podává či nepodává daňová přiznání a také data v těchto přiznáních uvedených, jako například místo bydliště, e-mail, telefon, výši příjmu či velikost majetku, dále dokonce typ, poznávací značku a rok výroby automobilu. Součástí daňového přiznání pak bývají i citlivá data o rodině jedince.

Celých 223 milionů osob, což je o 10 milionů více než je aktuální počet obyvatel v tomto jihoamerickém státě, znamená, že data zahrnují i zesnulé osoby. Hackeři pak k těmto informacím přidali data o aktivitě na sociálních sítích, speciálně na síti LinkedIn, takže případný kupující těchto informací získá přístup i k informacím jako je foto či pracovní minulost jedince. Na síti dark net je teď možné nakoupit záznamy o jednom tisíci CPF za cenu 100 amerických dolarů.

Podle bezpečnostních expertů mohou být tyto informace dokonce zneužity pro krádež identity jedince nebo být zneužity jiným způsobem zločineckými organizacemi.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Brazílie. 
Zdroje: g1.globo.com, neofeed.com.br, cryptoid.com.br

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby
• Teritorium: Brazílie