Západní Austrálie chce pomocí experimentu odstranit karbonové emise vznikající při produkci potravin

Společnost plánuje v Západní Austrálii vyrobit čpavek za využití vodíku. Spolupracovat na projektu bude s francouzskou společností Engie.

Jeden z největších výrobců hnojiv na světě spouští experiment v Západní Austrálii, jež má odstranit produkci karbonových emisí, jež jsou monitorovány v souvislosti s produkcí potrav. Norská společnost Yara chce spustit pilotní projekt ve svém produkčním zařízení v regionu Pilbara v Západní Austrálii. Jeho cílem je produkovat čpavek za pomocí energie z obnovitelných zdrojů namísto fosilních paliv, a odstranit tak emise skleníkových plynů.

Čpavek je nezbytnou součástí mnoha hnojiv používaných po celém světě. Nicméně jeho produkce se prakticky stále neobejde bez zemního plynu. Podle připravovaného plánu chce společnost Yara využít elektrickou energii získanou ze solárních panelů ke štěpení H20 elektrolýzou, čímž získá kyslík a vodík, se kterými za pomoci slučování s dusíkem vyrobí čpavek.

Na rozdíl od výroby čpavku konvenční cestou z fosilních paliv, nová metoda nevyprodukuje žádné skleníkové plyny. Společnost Yara uzavřela partnerskou dohodu s francouzskou společností Engie, se kterou na celém projektu budou spolupracovat.

Zdroj: https://www.abc.net.au/
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade a Sydney
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl
• Teritorium: Austrálie