Zdroj: CzechTrade

Gruzie hledá nová odbytiště pro své feroslitiny

Rusko patřilo k největším odběratelům gruzínských feroslitin. Jen v lednu 2023 bylo do Ruska vyvezeno zboží za více než 45,3 milionu dolarů.

Od února 2023 Euroasijská celní unie, jejímiž členskými státy jsou Rusko, Bělorusko, Arménie, Kazachstán a Kyrgyzstán, zavedla antidumpingová cla na tyto výrobky a export do zemí, které patřily mezi hlavní odběratele, především Rusko, se zcela zastavil. Rozhodnutí bylo přijato na zasedání Euroasijské ekonomické komise v prosinci roku 2022. Platí po dobu pěti let a výše cla je stanovena na 21,4 až 24,22 % v závislosti na výrobci.

Ilustrační fotografie

Gruzínské těžební a zpracovatelské společnosti jsou nuceny už několik měsíců snižovat výrobu. Zavedení antidumpingových cel ze strany států Euroasijského celního prostoru bylo zdůvodněno snížením poptávky na mezinárodním trhu a s tím související snížení ceny těchto surovin. Jedním z hlavních důvodů pro zavedení ochranářského opatření je ochrana vlastních producentů feroslitin.

Právě feroslitiny jsou jednou z hlavních exportních komodit Gruzie. Vloni tvořily 9 % z gruzínského exportu zboží a služeb. Ve finančním vyjádření se jednalo o 108 milionů dolarů.

Hlavní odběratelé gruzínských feroslitin v roce 2022:

  • Rusko
  • Turecko
  • USA
  • Alžír
  • Ázerbájdžán
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Gruzie.
Zdroj: NewsGeorgia.ge 

• Oblasti podnikání: Hutní výroba
• Teritorium: Asie | Gruzie | Zahraničí

Doporučujeme