Guvernér New Yorku představil nový program na podporu výzkumu a vývoje v oblasti carbontech

Nový program má rozpočet 9 milionů dolarů a podpoří výzkumníky, kteří se věnují vývoji technologií zaměřených na dekarbonizaci ekonomiky.

Cílem státu New York je snížit do roku 2050 produkci skleníkových plynů o 85 %, k tomu má mimo jiné pomoci i tento program, který vybraným výzkumníkům a firmám umožní získat finanční podporu na vývoj a komercializaci jejich technologií. Účastníci programu získají také přístup k expertům v oboru a dalším partnerům.

Carbontech je souhrnný název pro skupinu technologií, které se zaměřují na zachytávání a přeměnu oxidu uhličitého na jiné, pro přírodu neškodné, případně i užitečné látky. Může se jednat například o stavební materiály, cement, uhlíková vlákna a další produkty.

Zpracoval tým zahraniční kanceláře CzechTrade USA.
Zdroj: New York State
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí