Guvernér New Yorku vyhlásil nový program na podporu drobných podnikatelů

Program funguje ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru, zapojeny budou Empire State Development, Start Small Think Big a New York State Bar Association.

Společně budou drobným podnikatelům pomáhat zejména formou právní asistence a poradenství, například při vyjednávání o nových nájemních smlouvách. Program má kapacitu obsloužit tisíce drobných živnostníků a majitelů nemovitostí a účast v něm je zdarma a dobrovolná.

Zdroj:  https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-launch-new-york-forward-small-business-lease-assistance-partnership
Zpracoval kolektiv zaměstnanců zahraniční kanceláře CzechTrade a CzechInvest USA, New York.
• Oblasti podnikání: Obchod