Hlavní cíle pro pětiletý ekonomický plán v Číně

Čína právě uveřejnila hlavní cíle pro svůj pětiletý plán na období let 2021-2025.

Kromě makroekonomických cílů jako jsou obnova ekonomiky, proaktivní fiskální politika a zaměření na rozvoj digitálního průmyslu se bude jednat o daňové úlevy a výhodné bankovní půjčky na podporu malých a středních firem, pokračovat bude budování bezcelní zóny na ostrově Hainan a tzv. duální ekonomice, která spočívá v podpoře domácí spotřeby a exportu.

Čína se rovněž chce zaměřit na posílení vědecké a technologické samostatnosti a zlepšení své inovační kapacity. To s sebou přinese zvýšení investic do základních výzkumů, posílení klíčové role technologického výzkumu a další posilování mezinárodní spolupráce na tomto poli. Dále dojde k posílení digitální ekonomiky vybudování nové infrastruktury, rozšíření aplikací 5G a zrychlení výstavby průmyslových internetových a datových center.

Čína si dala pro rok 2021 za cíl růst HDP přes 6 % s tím, že je to poprvé, kdy se bude více zaměřovat na kvalitu hospodářského růstu než na kvantitu. Nicméně i nadále se bude soustředit na měřitelné cílů jako nezaměstnanost, spotřebu energie a uhlíkové emise.

Kromě hlavních národních rozvojových strategií, řeší pětiletka rovněž zaměstnanost, výši příjmů, vzdělání, zdravotnickou péči, důchody, péči o seniory, apod. Čínská vláda plánuje pro tento rok vytvoření více než 11 milionů nových pracovních míst ve městech a míru nezaměstnanosti pod 5,5 procenta.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Jihovýchodní Čína.
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí