Hlavní změny v Mexiku pro rok 2019: sociální politika a zemědělství

Sociální politika nové vlády se bude zaměřovat na mladé obyvatelstvo a populaci vyššího věku. Mladí lidé se mohou přihlásit do programu Mladí budují budoucnost (Jóvenes contruyendo futuro), který jim po uvedení informací, jako jsou věk, zájmy či místo bydliště, pomůže najít odpovídající práci. Co se týče sociální politiky dotýkající se obyvatelstva Mexika nad 65 let v případě indiánské populace a 68 let ostatní populace, bude jim měsíčně vypláceno 1274 pesos (cca 1465 Kč).
Také vstupují v platnost garantované ceny mléka pro chovatele dobytka, které se mají pohybovat okolo 8,20 pesos (cca 9,43 Kč) za litr mléka. Ostatní garantované ceny se budou týkat základních mexických plodin, to znamená kukuřice, fazolí, rýže a pšenice. 


  • Země: MX – Mexiko
  • Datum zveřejnění: 04.01.2019

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Economista

Souborové přílohy
• Témata: Zahraniční obchod
• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí