Honorární konzulát ČR v Sapporu bude napomáhat i rozvíjení obchodních vazeb

Dne 27. září 2021 byl slavnostně uveden do funkce p. Masahiro Nomura, honorární konzul ČR v Sapporu. Slavnostního aktu podepsání listin se osobně účastnil i Martin Tomčo, velvyslanec ČR v Japonsku.

Sídlo Honorárního konzulátu ČR v Sapporu bude v centru hlavního města prefektury Hokkaidó v Sapporu, v prostorách významné společnosti Sapporo Breweries, Ltd., jež má dlouhodobé vazby na Českou republiku.

Honorární konzul ČR, p. Masahiro Nomura, je ředitelem pobočky této společnosti na Hokkaidó. Konzulární obvod tohoto honorárního konzulátu bude pokrývat oblast japonské prefektury Hokkaidó.

Prefekturu tvoří druhý největší japonský ostrov (a přilehlé menší ostrovy a ostrůvky) a při rozloze 83,423 km2 svou velikostí přečnívá celou Českou republiku. Populace je naopak na polovině té české – prefektura Hokkaidó má cca 5,3 mil. obyvatel. Místní HDP v roce 2016 činilo 18,2 bil. JPY, kdy 29 % z něj tvořily služby, přes 13 % velkoobchod a 10,5 % výroba.

Hodnota výroby tak byla na polovině celojaponského průměru (21,2 %) a při pohledu na 3,3% podíl zemědělství, rybářství a lesnictví na místním hospodářství (celonárodní průměr v roce 2016 byl 0,8 %) je zřejmé, proč je nejsevernější japonský ostrov považován za baštu japonského zemědělství a lesnictví. Zemědělství na Hokkaidu je navíc svým charakterem velmi blízké tomu evropskému, a nabízí tak řadu příležitostí k výměně technologií a inovací v této oblasti.

Nově vzniknuvší honorární konzulát České republiky v Sapporu se bude podílet na rozvoji vzájemných obchodních vazeb, prezentaci České republiky a její kultury, ale i další spolupráci v oblastech vědy, školství a sportu. Současně bude poskytovat v případě potřeby asistenci českým občanům.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade/CzechInvest Japonsko.
Zdroj: Česká ambasáda Tokio, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví
• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí