V Rakousku zasáhla hospodářská krize v roce 2020 nejvíce Tyrolsko

Tyrolsko odnáší krizi nejhůře, nejlépe se z hlediska regionálního ekonomického rozvoje v loňském roce naopak dařilo východu Rakouska.

Hospodářská krize dopadla v loňském roce na rakouské spolkové země rozdílně. Nejvíce bylo postiženo Tyrolsko. Podle aktuálního odhadu Rakouského institutu pro ekonomický výzkum (Wifo) zde hrubá přidaná hodnota v roce 2020 poklesla ve srovnání s předkrizovým rokem o 9,2 %. Také Salcbursko a Štýrsko utrpěly velké ztráty, každé s poklesem o 6,8 %.

Nejlépe se z hlediska regionálního ekonomického rozvoje v loňském roce dařilo východu země. Propad ekonomiky ve Vídni, Dolním Rakousku a Burgenlandu činil v průměru 5,7 %. Ztráty na přidané hodnotě a zaměstnanosti byly ve východním regionu nejnižší a růst nezaměstnanosti nejmenší.

Země závislejší na cestovním ruchu pociťují dopady více

Wifo vysvětluje rozdílné výsledky spolkových zemí jejich odlišnou ekonomickou strukturou – čím více je region závislý na turistickém ruchu, tím hůře na něj krize dopadla. Západní region – Vorarlbersko, Tyrolsko, Salcbursko a Horní Rakousko – zaznamenal pokles silnější, než jih země s mínus 7,0 %: ve Štýrsku a Korutanech v roce 2020 ekonomika poklesla „jen“ o 6,4 %. Pandemie koronaviru však silně ovlivnila ekonomický vývoj ve všech spolkových zemích.

V souvislosti s průběhem pandemie a měnící se intenzitou protiepidemických opatření se rakouská ekonomika v první polovině roku 2020 prudce propadla, v létě následovalo výrazné oživení, které bylo podpořeno soukromou spotřebou, investicemi a zahraničním obchodem. V důsledku podzimního zpřísnění pravidel se musel zejména sektor služeb znovu smířit se značnými ztrátami.

Trh práce se stále zotavuje

Mezitím dochází k viditelnému zotavování trhu práce. Mimo oblasti umění, zábavy, rekreace, finanční a pojišťovací služby byla ve všech ostatních oblastech zaměstnanost v březnu letošního roku vyšší než na začátku krize v březnu 2020.

Předkrizová úroveň z března 2019 je však stále v nedohlednu pro odvětví ubytování, gastronomie, dopravy a skladování a pro služby, kde dochází k blízkému kontaktu. Naopak velmi dobře si vedly znalostní odvětví služeb, části obchodu a stavebnictví.

Ekonomové očekávají, že oživení, které nastínil „Týdenní ekonomický index WIFO,“ bude v jednotlivých spolkových zemích probíhat s různou dynamikou. Experti proto doporučují, aby veřejná opatření zohlednila regionální aspekty, například různou ekonomickou strukturu jednotlivých spolkových zemí.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rakousko.
Zdroj: https://www.diepresse.com
• Oblasti podnikání: Maloobchod | Obchod | Ostatní | Služby
• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí