Hospodářská krize zasáhla v roce 2020 z Rakouska nejvíce Tyrolsko

Naopak nejlépe si v krizi vedlo hlavní město Vídeň.

Hospodářská krize v důsledku pandemie dopadla na rakouské ekonomiky jednotlivých spolkových zemí rozdílně. Nejvíce bylo zasaženo Tyrolsko, které zaznamenalo hospodářský propad o 9,2 procenta, nejlépe si v krizi vedla Vídeň.

Podle aktuálního odhadu Rakouského institutu pro ekonomický výzkum (Wifo) zde hrubá přidaná hodnota v roce 2020 poklesla ve srovnání s předkrizovým rokem o 9,2 procenta. Také Salcbursko a Štýrsko utrpěly velké ztráty, a to každá oblast s poklesem o 6,8 procenta. Nejlépe se z hlediska regionálního ekonomického rozvoje v loňském roce dařilo východu země. Propad ekonomiky ve Vídni, Dolním Rakousku a Burgenlandu činil v průměru 5,7 procenta. Ztráty na přidané hodnotě a zaměstnanosti byly ve východním regionu nejnižší a růst nezaměstnanosti nejmenší.

Země, které jsou více závislé na cestovním ruchu pociťují také větší dopady krize


Rakouský institut pro ekonomický výzkum (Wifo) vysvětluje rozdílné výsledky spolkových zemí jejich odlišnou ekonomickou strukturou – čím více je region závislý na turistickém ruchu, tím hůře na něj krize dopadla. 

Západní region – Vorarlbersko, Tyrolsko, Salcbursko a Horní Rakousko – zaznamenal pokles silnější, než jih země s mínus 7,0 procenty: ve Štýrsku a Korutanech v roce 2020 ekonomika poklesla „jen“ o 6,4 procenta. Pandemie Covid-19 však silně ovlivnila ekonomický vývoj ve všech spolkových zemích.

V souvislosti s průběhem pandemie a měnící se intenzitou protiepidemických opatření se rakouská ekonomika v první polovině roku 2020 prudce propadla, v létě následovalo výrazné oživení, které bylo podpořeno soukromou spotřebou, investicemi a zahraničním obchodem. V důsledku podzimního zpřísnění opatření se musel zejména sektor služeb znovu smířit se značnými ztrátami.

Trh práce se stále zotavuje

Mezitím dochází k viditelnému zotavování trhu práce. Mimo oblasti umění, zábavy, rekreace, finanční a pojišťovací služby byla ve všech ostatních oblastech zaměstnanost v březnu letošního roku vyšší než na začátku krize v březnu 2020. Předkrizová úroveň z března 2019 je však stále v nedohlednu pro odvětví jako je například ubytování, gastronomie, doprava, skladování a služby, kde dochází k blízkému kontaktu. Naopak velmi dobře si vedly znalostní odvětví služeb, části obchodu stavebnictví. Ekonomové očekávají, že oživení, které nastínil „Týdenní ekonomický index WIFO,“ bude v jednotlivých spolkových zemích probíhat s různou dynamikou.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře
CzechTrade Rakousko.

Zdroj: Die Presse
• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí