Hospodářský růst v Bulharsku ve třetím čtvrtletí 2021 činil 4,6 % meziročně

Bulharská ekonomika překonala propad z minulého roku a vrací se k postupnému růstu. Růst hrubého domácího produktu (HDP) ve třetím čtvrtletí činil 4,6 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2020.

Nárůst ve srovnání s druhým čtvrtletím letošního roku je 0,6 %, podle sezonně očištěných údajů Národního statistického úřadu. Jde o výrazné zlepšení oproti předpokládaným hodnotách predikovaných v polovině listopadu, kdy byl hlášen meziroční růst pouze o 0,4 %. Ve druhém čtvrtletí byl však meziroční růst výrazně vyšší – o 9,9 %.

Ilustrační fotografie

Hodnota HDP vytvořeného mezi červencem a zářím byla 36,133 miliardy leva v běžných cenách, což představuje 5241 leva na hlavu. S průměrným čtvrtletním směnným kurzem 1,659260 BGN za 1 americký dolar činí HDP 21 777 milionů dolarů, respektive 3 159 dolarů na hlavu, uvádí NSI. V přepočtu na eura je HDP 18,475 miliardy leva ,což představuje 2680 eura na hlavu.

Priorita při českém předsednictví v Radě EU? Východní partnerství

Hrubá přidaná hodnota vytvořená odvětvími národního hospodářství ve 3. čtvrtletí 2021 činila v běžných cenách 31,201 mld. leva. Relativní podíl zemědělského sektoru na přidané hodnotě ekonomiky se ve 3. čtvrtletí 2021 zvýšil oproti předchozímu roku o 0,8 % bodu na 7,6 %.

Průmysl zvýšil svůj podíl o 0,6 % na 26,4 %. Relativní podíl přidané hodnoty realizované činnostmi v sektoru služeb se snížil na 66 % oproti 67,4 % o rok dříve.

Ve třetím čtvrtletí roku 2021 bylo na konečnou spotřebu vynaloženo 75,1 % HDP. Investice tvoří 14,8 % HDP. Bilance zahraničního obchodu zboží a služeb je pozitivní.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Bulharsko.
Zdroj: https://novinite.com

• Témata: Ekonomika ve světě
• Teritorium: Bulharsko | Evropa | Zahraničí