Hospodářský výhled Kanady

Pandemie covidu-19 a šok z nízkých cen ropy vyvolaly nejhlubší recesi kanadské ekonomiky v moderních dějinách. Dobrou zprávou je, že oživení je silnější, než mnozí prognostici očekávali, zejména pokud jde o maloobchodní výdaje a realitní aktivity.

Pozitivní je, že firmy po celé Kanadě využívají současnou krizi k zásadním změnám ve svém podnikání. Zatímco některé změny byly způsobeny nutností – jako je zvýšení digitálního doručování a práce z domu – v mnoha případech se provádějí nové investice a strukturální reformy, které organizacím umožní prosperovat v post pandemii.

Vzhledem k tomu, že podniky se snaží plánovat v atmosféře ekonomické nejistoty, ty, které prokázaly schopnost otáčet se a přizpůsobovat se měnícím se okolnostem, budou muset i nadále spoléhat na tyto dovednosti, protože oživení bude pravděpodobně klikaté a plná rizika.

Celkově se jeví, že se hospodářská aktivita vrátí ve druhé polovině příštího roku na úroveň před pandemií.

Zdroj Deloitte, vypracoval tým CzechTrade Calgary
• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí