I přes nízké hodnocení je Kolumbie na cestě k digitalizaci a je strategická pro region

Kolumbie obsadila čtvrtou příčku v letošním Světovém indexu složitosti podnikání. Navzdory tomu jde však země směrem k digitalizaci a z hlediska zásobování je významnou zemí pro region.

Společnost TMF Group vydala hodnocení složitosti podnikání pro rok 2021, kde zkoumá rozdíly a pravidla pro podnikání v 77 různých zemích, které dohromady představují 92 % světového HDP. Na první příčce indexu se umístila Brazílie, druhá Francie, třetí Mexiko a čtvrté Kolumbie, která si v porovnáním s loňským žebříčkem pohoršila o čtyři stupně. Pro zajímavost, Česká republika se v indexu umístila 61. 

Watch The World / Shutterstock.com

Důvodem nízkého hodnocení země jsou především časté legislativní změny, kdy během posledního roku došlo ke dvěma pokusům o daňovou reformu. V Kolumbii aktuálně probíhá osmá daňová reforma během poslední dekády, přičemž letos byla situace obzvláště napjatá. Další překážkou je těžká prostupnost přes vládní instituce. V Latinské Americe se založení společnosti musí v průměru nahlásit čtyřem až pěti vládním institucím, naopak v zemích Severní Ameriky či v zemích EMEA představuje tento počet průměrně dvě až tři instituce. Důvodem je i to, že v regionu existuje obecná preference osobní přítomnosti během jednání s fiskálními a jinými institucemi, zatímco světovým trendem je digitalizace. Také právě covid-19 kvůli požadavku osobní přítomnosti zpomalil dobu zakládání společností, a to hlavně v Kolumbii, Guatemale a Argentině.

Navzdory tomu se však Kolumbie stává více digitalizovanou. Například elektronická fakturace je nyní povinná pro všechny společnosti. Dále také výměna informací o mzdách s místní finanční a celní správou (Dirección de impouestos y aduanas nacionales – DIAN) bude muset od podzimu 2021 probíhat elektronicky. Karolina Roberto, tax senior manager společnosti TMF, uvedla, že i přes složitost fiskálních zákonů je Kolumbie rostoucí ekonomikou a představuje tak strategický bod pro zásobování regionu kvalitním zbožím a službami.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie.

Zdroje: portafolio.co; tmf-group.com
• Teritorium: Kolumbie