Indická ekonomika v prvním kvartálu roku 2021 rostla

K pozitivnímu trendu přispěla především připravenost vlády a zkušenosti firem z proběhlé první vlny.

Fiskální rok v Indii začíná první dubnový den; ekonomická statistika za 1.Q 2021 tedy popisuje vývoj za období duben-červen 2021 a tyto statistické údaje jsou nyní předmětem analýzy z mnoha pohledů. Celkově lze shrnout, že indická ekonomika v předmětném období rostla, uváděný meziroční růst je velmi pozitivní, ale především díky porovnání se shodným obdobím v loňském roce, kdy dopad lockdownu byl pro hospodářství země velmi silný.

Nicméně růstový trend je pozitivní, a to i díky připravenosti vlády a zkušenosti firem z proběhlé první vlny. Spotřeba domácností a investice jsou však pořád předmětem diskuzí, protože se nevyvíjejí růstovým představám.

Jak se očekávalo, tak Indie zaznamenala v prvním čtvrtletí růst ekonomiky. Oživení se však netýkalo některých oborů jako je těžba nerostných surovin, stavební výroba, průmyslová výroba nebo maloobchod, kde růst ještě nedosáhl úrovně před pandemií.

HDP Indie za období 1.Q letošního fiskálního roku rostlo dle zveřejněných statistických dat o 20,1 %. Tento ohromný růst je však relativním vyjádřením k růstu před rokem, kdy lockdown téměř zastavil indickou ekonomika na několik měsíců a byl zaznamenám pokles růstu HDP o 24,4 %. Objem HDP v 1.Q byl vytvořen ve výši 450 mld. USD, oproti 345 mil. USD za stejné období v roce 2020 2021.Nárůst vytvořeného HDP je signifikantní. Růst hrubé přidané hodnoty byl zaznamenám v 1.Q 2021-22 ve výši 18,8 %.

India prošla velmi složitým obdobím na jaře letošního roku, průběh druhé vlny pandemie Covid-19 zaměstnával všechny světová média a rozsah epidemie byl nebývalý. Nicméně Indie poučena první vlnou i přes ohromné ztráty plně ekonomiku nezastavila. A to byl velmi důležitý krok. Pandemii se podařilo překonat s menšími následky než před rokem, i když obraz vývoje druhé vlny byl zdrcující. Indická ekonomika je však flexibilní a schopná rychlé reakce na vývoj. Centrální banka odhaduje růst HDP pro zbytek roku na 9,5 %.

Zdroj: www.indiatoday.in

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Indie.
• Oblasti podnikání: Investice | Obchod
• Teritorium: Indie