Indické technické školství bojuje s odlivem studentů technických předmětů na vysokých školách

Jen v letošním roce v Indii uzavřelo své brány 63 škol, nově bylo otevřeno 54.

Technické školství se v mnoha zemích setkává s poklesem zájmů ze strany studentů o náročné technické obory. V Indii je tento trend předmětem pozornosti, protože modernizace hospodářství a projekty Make in India s cílem vytvořit globální výrobní hub přináší zvýšené požadavky na kvalitu absolventů škol.

Indické školství představuje poměrně složitý systém, který se v mnohém liší od vzdělávací soustavy v České republice nebo v USA. Nicméně technické školství má poměrně jasné obrysy a vychovává studenty pro průmysl Indie pro Indii typickém velkém počtu absolventů. Technické školství zahrnuje studium na vysoké škole nebo univerzitě; studenti získávají bakalářské nebo inženýrské tituly, na univerzitách je nyní trendem doktorandské studium. Také univerzity technického směru, o vysokých školách to platí také, studenti často vybírají podle žebříčku hodnocení. V oblasti technického školství se drží na předních místech žebříčku univerzity v Mumbaí a Bengalúru.

Ačkoliv technické školství s diplomem opouští školu několik miliónů absolventů, posledních několik let klesá zájem studentů o technické obory. V roce 2014-2015 dle indického úřadu pro technické vzdělávání AICTE bylo v nabídce 3,2 miliónu volných studentských míst, v roce 2020-2021 již jenom 2,32 miliónu. Následkem toho trendu je i rušení či uzavírání některých škol. Tak v letošním roce uzavřelo své brány 63 škol, nově bylo otevřeno 54. A to se přičítá převážně klesajícímu zájmu o studium technických oborů u mladé generace. Je to celosvětový trend, nicméně indická ekonomika stále potřebuje při své růstové trajektorii stále více technicky zaměřených absolventů a potřeba s modernizací průmyslu bude setrvávat. Na druhé straně krizové období má i pozitivní efekt vedoucí k selekci těch nejlepších škol, jejichž počet v poslední dekádě rostl exponenciálně, což určitě také nebylo odrazem potřeby průmyslu.

Ve školním roce 2019-2020 vzniklo nových 153 technických škol. Instituce AICTE nyní rozhodla, že bude udělovat nové akreditace novým školám pouze každé dva roky, míří tím ke zvýšení kvality škol před jejich počtem.

Dalším momentem k řešení je úroveň jednotlivých škol.

Indické technické školství reprezentují školy na vysoké úrovni z pohledu odborné kvality absolventů, technického zázemí výuky a v poslední době hodně sledované spojení školy s praxí. Spojení a provázanost s průmyslem, především možnost specializace absolventů na obory, které jsou nosné u průmyslových partnerů školy, je trendem doby. Na druhé straně jsou potvrzené obavy, že kvalita škol trpí právě jejich kvantitou, protože obsadit školu kvalitními pedagogy není samozřejmostí. Školy se domnívají, že doporučení institutu AICTE otevírat paralelní studijní programy pro studenty, tak že student může navštěvovat dva obory a budou mu uznány zkoušky z hlavního programu, nepřispěje k proklamované kvalitě odborných znalostí studenta. Vidí v doporučení pouze snahu obsadit volná místa na školách. Institut ale význam opatření vidí v širší kvalifikaci studentů a následné možnosti uplatnit se v praxi.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře
CzechTrade Indie
Zdroj: www.indiatoday.in
• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí