Indickému zahraničnímu obchodu dominuje import, táhne ho ropa a zlato

Saldo indického zahraničního obchodu je záporné a neodpovídá potenciálu Indie: vládní snahou je růst exportu na základě posílení domácí výroby.

V roce 2020-21 indický import dosáhl hodnoty 389 mld. USD, což představuje 18 % pokles v porovnání s fiskálním rokem 2019-20. Indie dovezla zboží za 475 mld. USD, export představoval hodnotu 290 mld. USD-tedy pokles o 7,4 %. Zahraničnímu obchodu dominuje import, to ukazují statistiky zcela jasně, tento trend nebyl ani v průběhu pandemie Covid-19 změněn. V současné indické politice i ekonomice hraje přední roli naplňování projektu Self Reliant India (projekt soběstačnosti Indie), který se snaží prosadit domácí výrobu a redukovat import.

Nejvíce importované zboží do Indie
1. Ropa (21,6 %)
2. Zlato (5,9 %)
3. Ropné produkty (5,8 %)
4. Uhlí (4,7 %)
5. Perly, drahokamy (4,7 %)
6. Elektronické součástky (3,4 %)
7. Telekomunikační přístroje (3 %)
8. Organická chemie (2,5 %)
9. Obráběcí stroje (2,5 %)
10. Elektrické přístroje (2,3 %).

Údaje v závorce udávají procentní podíl položky z celkového importu do Indie.

Důležité je uvést také země, odkud se nejvíce do Indie dováží. Jsou to tito exportéři:
Čína (13,7 %), USA (7,5 %),SAE (6,3 %),Saudská Arábie (5,6 %),Irák (5 %), Hongkong (3,5 %),Švýcarsko (3,5 %),Jižní Korea (3,3 %),Indonésie (3,1 %),Singapur (3,1 %).
Údaje v závorce představují procentní podíl jednotlivých exportérů na celkovém importu do Indie.

V roce 2020 dosáhnul největšího podílu import z Číny a nahradil tak pozici USA. Vzájemný obchod mezi Indií a Čínou dosáhl objemu 77,7 mld. USD, s jasně dominujícím importem do Indie v hodnotě 58,7 mld. USD. Export do Číny dosáhnul objemu 19 mld. USD. Export z Číny je rozsáhlý objemem i rozsahem položek a tvoří shodnou hodnotu jako import z USA a SAE dohromady. Oblíbenost importovaného zboží je v Indii převážně díky nízkým cenám a lehké dosažitelnosti i ve velkých objemech, které se vyplatí do Indie dovážet. Tradičně se z Číny dováží především telekomunikační technika jako mobilní telefony, TV přijímače, elektronické součástky a příslušenství. Ale do popředí se řadí i antibiotika, hnojiva, automobilové díly.

Saldo indického zahraničního obchodu je silně negativní. Obchodní deficit je zaznamenán u mnoha partnerů, především pak Číny. Je zcela jasné, že podpora domácí výroby a exportu Indie je v současné době otázkou nejdůležitější, a proto Indie přistoupila na plán soběstačnosti ( Self Reliant India) vyhlášený indickým premiérem v roce 2020. A právě 10 uvedených položek dovozu do Indie bude v hledáčku tohoto plánu .Je pochopitelné, že Indie nemůže okamžitě omezit dovoz některého zboží, ale musí se o to pokusit v delším časovém úseku. Není až tak nevýhodné dovážet některé položky, ale za předpokladu rostoucího objemu exportu ze země, který umožní zdroje pro nezbytný import.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Indie.
Zdroj: www.cogoport.in
• Oblasti podnikání: Elektronika a elektrotechnika | Obchod
• Teritorium: Indie