Indický stát Gudžarát představil balík investic na podporu biotechnologických podniků

Gudžarát podporuje biotechnologické projekty a firmy. Sestavil za tímto účelem biotechnologickou strategii na období let 2022–2027, přičemž bude do tohoto sektoru investovat 20 miliard dolarů.

Vláda poskytne finanční pomoc ve více než 500 průmyslových odvětví ve státě a má potenciál vytvořit více než 120 tisíc nových pracovních míst.

Ilustrační fotografie

Cílem této politiky je poskytovat pomoc na kapitálové výdaje (CAPEX) a provozní náklady (OPEX) speciálním projektům, a to až do výše 25 % celkových kapitálových výdajů, maximálně však dvě miliardy rupií, a až do výše 15 % celkových provozních nákladů, maximálně však 250 milionů rupií ročně.

Pomoc bude rovněž poskytována na termínované půjčky do výše jedné  miliardy rupií se sedmiprocentní úrokovou sazbou s ročním stropem 70 milionů rupií a tříprocentním úrokem placeným z termínovaných půjček nad 1 miliardu rupií s ročním stropem 200 milionů rupií.

Pro mikro, malé a střední podniky s kapitálovou investicí nižší než 2 miliardy rupií bude poskytnuta maximální podpora ve výši 400 milionů rupií s maximální výší podpory 50 milionů rupií ročně.

Mega nebo velkým projektům s kapitálovou investicí vyšší než 2 miliardy rupií a také zvláštním projektům typu posílení ekosystému, nové technologie v náročných oblastech a strategického významu bude poskytnuto až 25 % celkových kapitálových výdajů do maximální výše 2 miliardy rupií, a to formou 20 čtvrtletních splátek po dobu pěti let.

Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

U velkých a specifických projektů s kapitálovými investicemi vyššími než 2 miliardy rupií bude poskytována podpora OPEX až do výše 15 procent celkových provozních nákladů, maximálně však 250 milionů rupií ročně, která zahrnuje výdaje na energetický tarif, patentovou pomoc, pomoc při rozvoji marketingu, dotaci na nájemné, pronájem šířky pásma a certifikaci kvality.

Podle státní vlády bude rovněž poskytována další dotace cílená na specifické projekty, jako je preklinické testování, sekvenování genomů v soukromém sektoru, vývoj a výroba vakcín v laboratořích BSL-3 v soukromém sektoru a zkušební a certifikační laboratoře.

V rámci motivace průmyslových podniků bude vláda v rámci této politiky poskytovat 100 % úhradu poplatků za elektřinu a 100 % podporu EPF (zaopatřovací fond zaměstnanců) pro zaměstnankyně a 75 % úhradu pro zaměstnance. Pro motivaci k zaměstnávání místních zaměstnanců plánuje politika poskytnout podporu zmíněnému zaměstnanci, který je spojen s žádající společností déle než jeden rok, ve výši 50 000 rupií (mužům) a 60 000 rupií (ženám).

Pro české biotechnologické firmy, které uvažují o expanzi na indický trh, tato politika představuje Gudžarát jako velmi atraktivní lokalitu. S asistencí od zkušených pracovníků kanceláří CzechTrade je pro české biotechnologické firmy vstup na indický trh a získávání místních obchodních partnerů a kapitálu, díky zmíněným formám podpory, v současnosti snadnější než kdy dříve.

Zdroj: www.indianexpres.com
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Indie v  Bengalúru.

• Oblasti podnikání: Biotechnologie | Investice
• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí