Indie buduje čisté energetické zdroje

Indie je třetím největším znečišťovatelem po USA a Číně. Nyní přijala ambiciózní plán na vybudování 450 GW kapacity z čistých zdrojů do roku 2030.

Podle vyjádření Mezinárodní energetické agentury bude muset Indie investovat okolo 1,4 bilionu USD v následujících dvou dekádách do projektů čisté energie. Tato investice je uváděna v dokumentu Energetický výhled Indie 2021 a představuje 70% nárůst investic oproti stávajícímu vládnímu programu, který počítal s investicemi do čisté energie do roku 2030. Během tohoto období má být instalována kapacita 450 gigawattů.

V uplynulých třech dekádách Indie umožnila přístup k dodávkám čisté energie pro stovky milionů obyvatel, především ze solárních zdrojů. Přechod k čistým energetickým zdrojům zajistí Indii i dlouhotrvající prosperitu a ochrnu životního prostředí.

V současnosti je Indie převážně závislá na využívání uhelných zdrojů, uhlí ve velké sama těží i dováží. Podíl této energie tvoří 70 % energetického mixu. Solární zdroje přispávají čtyřmi procenty k energetické soběstačnosti. Do roku 2040 oba uvedené zdroje energie budou pokrývat 30 % energetické potřeby.

V případě solární energetiky ještě musí přijít na řadu instalace solárních zdrojů především na střechy všech kategorií budov a u vodních čerpadel tolik nezbytných v zemědělství. Tomu však musí předcházet jistota v zajišťování potřebných ploch a pozemků. Od roku 2005, tedy za 15 let, vybudovala Indie solární kapacitu 100 GW. To poukazuje na to, že cíl 450 GW kapacity lze docílit. Je však třeba nastoupit na trajektorii ještě efektivnější k dekarbonizaci indického energetického sektoru. V současné době je Indie třetí největší znečišťovatel ovzduší po USA a Číně. Takže instalace plánované kapacity je otázkou nejenom zajištění zdrojů energie, ale také cesta naplnění Pařížské dohody a ochrany životního prostředí.

Dnes Indie začíná realizovat projekty spojené do programu Vodíková mise vyhlášeném indickou vládou jako další pilíř energetické transformace a zároveň jako možnost realizace inovativních a moderních technologií, které koneckonců komplexně posunou indický energetický sektor do pozice supervelmoci.

Zdroj: www.theeconomictimes.in
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Indie se sídlem v Bengalúru.
• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí