Indie díky pandemii zaznamenává rozmach digitálních plateb

Indii zaznamenala ve třetím čtvrtletí 2020 výrazný nárůst digitálních plateb. Cesta k bezhotovostní společnosti se otevírá.

Jestliže demonetizace provedená v roce 2016 dala první impuls k většímu rozšíření digitálních plateb v zemi, covid-19 tyto snahy dále podpořil. Zatímco transakce v polovině roku klesly z důvodu snížené spotřeby, popularita bezhotovostních plateb se rozšířila mezi masy. Dokonce i spotřebitelé sázející na hotovost se začali v každodenním životě přiklánět k digitálním platbám. To je velmi důležitý krok při posunu Indie směrem k bezhotovostní společnosti.

Již zpráva KPMG vydaná v srpnu 2020, která studuje dopad pandemie covid-19 na digitální platby, předpověděla, že do budoucna počet plateb kartou výrazně vzroste, zejména díky bezkontaktním transakcím. Další nárůst popularity zaznamenají mobilní peněženky, transakce platební brány a online platby účtů prostřednictvím BBPS.

Zpráva také předpovídala, že se větší oblibě budou těšit i platby založené na QR kódech, a to na úkor zařízení pokladních obchodních systémů (PoS). Těm se mohou spotřebitelé i nadále vyhýbat ze strachu z viru v případě fyzického kontaktu. Aktuální situace zprávu KPMG potvrzuje.

Například platby provedené prostřednictvím indické mobilní platformy UPI zaznamenaly za třetí čtvrtletí 2020 82% skok v počtu a 99% skok v celkové hodnotě provedených plateb. Také platby účtů prostřednictvím systému BBPS díky pandemii výrazně posílily. Za období od dubna do října 2020 se počet takto realizovaných plateb zdvojnásobil.

Zdá se tedy, že trend je nastaven a cesta k přechodu k bezhotovostní společnosti je díky pandemii otevřena.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Indie, Mumbaí. 
Zdroj: www.financialexpress.com
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby | Software a ICT služby
• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí