Indie oslavila 75. výročí nezávislosti

V historii posledních 2000 let byla Indie až do 19. století největší ekonomikou světa, dnes stojí opět v popředí a hraje významnou roli jako velký trh absorbující moderní technologie, trh, který roste a dává příležitosti domácí ekonomice i zahraničním investorům.

V polovině srpna Indie oslavila 75 let trvání nezávislosti; průběh oslav a jejich rozsah byly pochopitelně stále ještě ovlivněny doznívající druhou vlnou epidemie nákazy Covid-19, která v jarních a letních měsících nebývale zasáhla do života celé společnosti a ekonomiky. Za poslední tři čvrtě století Indie urazila nesmírně významný úsek ve své historii: stala se ekonomickou i politickou velmocí na světovém poli. A co víc, Indie nadále bude stále více hrát přední roli v mnoha oblastech globálního dění.

Posledních třicet let se Indie pohybuje na trajektorii tržního hospodářství. Ekonomické reformy z 90. let minulé století přinesly zásadní změnu do celé společnosti s cílem nastavit zásadní roli trhu. Ekonomická krize z let 2008-2009 Indii postihla výrazně méně než jiné tržní ekonomiky. Nicméně po roce 2010 přichází znatelný útlum výkonu ekonomiky, která si již zvykla na téměř 10 % růst. Příčiny jsou shledány ve využívání nemoderních metod řízení a vysokého stupně byrokracie. Pozitivní zlom přichází v polovině roku 2014 s příchodem současného premiéra N.Módího, který prosazuje vládní program Make in India s představou vybudování moderní ekonomiky a umístění Indie do popředí světových velmocí; reformy spojené s prosazováním vládního projektu se daří úspěšně
realizovat zvláště v oblasti daňové reformy. Ekonomika funguje na růstové hladině okolo 7-8 %. Pozitivní stránkou prováděných reforem je, že jsou poměrně rychle modifikovány dle vývoje hospodářství a reagují na nastalé změny, což ekonomiku drží ve fázi růstu.

A pak přichází pandemie Covid-19, která se zatím projevila ve formě dvou vln, přičemž především druhá vlna na jaře a v létě letošního roku významně pozměnila ekonomické výsledky. Růst ekonomiky se v některých měsících dostal do záporných hodnot, zvýšila se nezaměstnanost a rostla inflace. Ale to se ostatně stalo ve většině zemí celého světa.

Ale jaká je tedy dnešní Indie? Zcela určitě rozmanitější než před 75 lety, i přes globalizační efekty. Současná Indie žije v turbulentní době. Indie skutečně představuje silnou a sebevědomou zemi, zemi s velkými ambicemi na politické scéně, ale především zemi s rostoucí a silnou ekonomikou. Je pochopitelné, že se země potýká s mnoha problémy, které jsou z části vyvolány velikostí populace.

Indický olympijský vítěz z Tokia Níradž Čopra je zosobněním indické mentality: tvrdá práce, důvěra v sama sebe, hlad po úspěchu. To jsou atributy, které dnes zdobí Indii a které pomáhají překonat nepříznivé dopady druhé vlny epidemie Covid-19 v Indii.
Na druhé straně se, podobně jako ve většině zemí světa, stále častěji objevují obavy z třetí vlny epidemie Covid-19.

Zpracoval kolektiv
pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Indie.
Zdroj: www.indiatoday.in
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Neurčeno
• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí