Indie připravila pobídky v automobilovém průmyslu

Smyslem pobídek je podnítit domácí výrobní sféru ve zmíněných oborech.

Indie se v rámci modernizace hospodářství snaží formou pobídek nastartovat efektivnější výkon některých odvětví. Mezi podporovaná odvětví patří i automobilový průmysl, kde země směřuje k emobilitě a nové odvětví výroby dronů, jejichž výroba a využití má směřovat k širšímu využití v dalších oborech.

Pradit.Ph / Shutterstock.com

V létě 2020 vyhlásila indická vláda projekt soběstačnosti (Self Reliant India), jehož cílem je posílit domácí průmysl a dále ho modernizovat cestou podpory některých odvětví, které doposud příliš závisí na dovozu. Projekt je jakýmsi doplněním hlavního projektu vlády Make in India, který je realizován již od roku 2014.

V mnohých oblastech se úspěšně generální projekt prosazuje a dociluje významných výsledků, což je patrné na růstu HDP a rozvoji mnoha odvětví. Nicméně realizace vyžaduje v průběhu času reakci na aktuální podmínky a vývoj. Proto vláda přijala projekt tzv. soběstačnosti a nyní vydává projekty k jednotlivým odvětvím, tak došlo k jejich zefektivnění. Naposledy v tomto smyslu byl schválen plán pobídek pro automobilový průmysl a výrobu dronů.

Smyslem pobídek je podnítit domácí výrobní sféru ve zmíněných oborech. Oba uvedené obory jsou si v mnohém blízké, protože v nich vystupují moderní technologie a dochází v oboru v poslední době ke zlomovému vývoji jako je orientace na elektromobilitu a uplatnění domácí kvalifikované pracovní síly.

Dle vyjádření ministerského předsedy Indie N.Módího je do projektu připravena vládní investice ve výši 6 mld. USD. Prostředky mají být využity formou pobídek na zajištění a uvedení nových výrobních technologií, více efektivních postupů a zaměření se na ekologicky šetrnou výrobu. Výdaje státu za tyto pobídky jsou součástí státního rozpočtu na fiskální rok 2021/2021.

Pobídky vytvořené uvedeným projektem mají Indii umožnit také účastnit se jako dodavatel pro světový automobilový průmysl. Nemalý je i množství nových pracovních sil  v odvětví ,které se odhaduje na tři čtvrtě miliónů. Snaha je také posílit a zvýšit objem exportu automobilů. V oblasti výroby a vývoje dronů se hovoří o nových 10 000 pracovních míst, přičemž cílem je, aby Indie drony nejen vyráběla, ale také je úspěšně a efektivně začala využívat v mnoha průmyslových oblastech.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Indie.
Zdroj: www.ibef.in
• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí