Zdroj: CzechTrade

Indie se vydala na cestu budování elektrotechnického průmyslu

Pandemie covidu-19 v Indii, podobně jako v mnoha jiných zemích světa, ukázala, v kterých oblastech jsou ekonomiky zranitelné. Indie byla v posledních dvou letech postavena k určité sebereflexi a zhodnocení struktury průmyslu.

Vyhlášení stavu lockdown a omezení zahraniční výměny zboží přinesly mnohé poruchy fungování mezinárodní výměny zboží; snad nejčastěji zmiňovaným nedostatkovým zbožím byly mikročipy. Možná trochu se zpožděním zpracovatelský průmysl zjistil, že se nelze spoléhat na jinak zaběhlé dodavatelské vztahy, je třeba rozvíjet diferenciaci dodavatelů, nebo dokonce orientovat se na domácí výrobce. To určitě znamená i přibrzdění trendu globalizace.

Ilustrační fotografie | ANN PATCHANAN / Shutterstock.com

Orientace na terciární sektor hospodářství sice přinesla významné ekonomické postavení ve světě jako dodavatele IT služeb a v dalších oblastech služeb, avšak pomalejší rozvoj výrobního sektoru také vyšší zranitelnost v případě poruch obchodní výměny. Nicméně indická vláda zareagovala velmi rychle a učinila kroky, které ji nejenom zajistí dostatek komponentů pro domácí výrobu, ale také určitě i rozvoj celých odvětví s pozitivním přínosem a výhledem rozvoje do budoucna na cestě jedné ze světových hospodářských velmocí.

Jedním z oborů, kde je nezbytná podpora vlády, je i elektrotechnický průmysl. Ve speciálních ekonomických zónách se již odehrává výroba elektrotechniky, ale toto zboží využívá pouze materiálů a součástek ze zahraničí a hotové produkty opět směřují do zahraničí.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

V prosinci 2021 indická centrální vláda prostřednictvím ministerstva pro elektrotechniku a IT vyhlásila dotační program, který se zaměřuje především na podporu výroby polovodičů. Jejich potřeba se projevuje v automobilovém průmysl, IT, výrobě zdravotnických potřeb, letectví a podobně.

Navíc pandemie covidu-19 změnila i mnohá paradigmata společenského chování a změnila i mnohé formy jednání mezi podnikatelskými subjekty nebo vzdělávacími institucemi a jejich klienty. Formy jako home office nebo online jednání nebo prezentace se již zakotvily a vyvolaly následnou vyšší poptávku po elektronice. Indie do rozvoje výroby polovodičů investuje nemalé prostředky a pochopitelně očekává i tomu odpovídající rozvoj třeba i v oblasti Průmyslu 4.0.

Agentura CzechTrade připravuje pro české firmy z oblasti elektronického a elektrotechnického účast na veletrhu India Electronics Expo, který se bude konat 27.–29. března 2023 v Dillí. Zájemci se mohou dotazovat na bližší informace přímo u zahraniční kanceláře CzechTrade Indie.

Zdroj: www.indiasciencetechnology.gov.in
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Indie v Bengalúru.

• Oblasti podnikání: Elektronika a elektrotechnika | Průmysl
• Teritorium: Asie | Indie