Zdroj: CzechTrade

Inflace byla v Rumunsku v únoru vyšší, než se očekávalo

Spotřebitelské ceny v Rumunsku se v únoru zvýšily o 0,95 %, což je výrazně více, než se očekávalo. Podle statistického úřadu INS meziroční inflace vzrostla na 15,5 % meziročně z lednových 15,1 %.

Stejný neuspokojivý vývoj byl zaznamenán i v dalších evropských zemích a lze jej do značné míry připsat relativním cenovým úpravám při stále silné poptávce (maloobchodní tržby v lednu v Rumunsku meziročně vzrostly přibližně o 5 %). Mírné zhoršení dezinflačního výhledu by stále nemuselo vést k revizi měnové politiky, alespoň ne okamžitě, neboť se očekává, že vliv srovnávací základny stlačí inflaci v březnu až dubnu dolů.

Ilustrační fotografie

Dezinflační trajektorie, kterou centrální banka (BNR) očekává, že povede k jednociferné inflaci ve 3. čtvrtletí, se ukazuje jako hrbolatá cesta se stále mnoha nepředvídatelnými příčinami. Jedním z nich je poměr mezi cenami energií a neenergetickými cenami, které trh akceptuje jako rozumný (a tudíž nevede k úpravám cen): v září až prosinci se snížil na 1,28 z 1,4 nebo více. Ale pokud to například zpracovatelé potravin považují za stále nepřijatelné nebo neudržitelné, cena jejich produktů bude i nadále růst, stejně jako za poslední rok vzrostla o 22 % a jen v únoru o 1,85 %.

Cena pohonných hmot zůstala v únoru prakticky beze změny, cena plynu a elektřiny v měsíci klesla o 0,7 %. Průměrná cena zboží kromě pohonných hmot a elektřiny a plynu se však oproti lednu zvýšila o více než 1 % – inflace spotřebitelských cen korigovaná o ceny energií se nikdy nesnížila a v únoru dosáhla meziročně 12,2 % oproti 5,4 % meziročně v únoru 2022 a 2,4 % v únoru 2021. Tato kvazijádrová inflace se v posledních letech nikdy nezmírnila a nezmírní, dokud výrobci v těchto výrobních odvětvích nebudou ceny energií považovat za udržitelné.

Světelný tunel nebo les ze skla. Česká svítidla září za mořem i v Arábii

Ceny energií, částečně v důsledku veřejných politik (zejména cen plynu a elektřiny) nebo v důsledku tržních sil (u cen paliv), se v poslední době víceméně snížily. Pokles cen pohonných hmot začal v červenci, kdy vláda zavedla dotační program (podporovaný ropnými společnostmi). Ceny plynu a elektřiny v poslední době klesaly, v lednu až únoru, ale ve srovnání s předkrizovým obdobím jsou stále relativně vysoké.

Připravil kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Rumunsko.
Zdroj: Romania Insider

• Teritorium: Evropa | Rumunsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Ostatní

Doporučujeme