Investice do silnic a mostů výrazně snížily počet nehod na egyptských komunikacích

Meziročně poklesl počet nehod o neuvěřitelných 44 procent.

Ministryně plánování a hospodářského rozvoje Hala El-Saidová uvedla, že investice do silnic a mostů činily v roce 2018 přibližně 14 miliard EGP, přičemž podíl investic v roce 2019 dosáhl 26 miliard EGP a přibližně 28 miliard EGP v roce 2020 Tendence Egypta zvyšovat výdaje na silnice a mosty v Egyptě od roku 2018 přispěla ke snížení počtu úmrtí v důsledku dopravních nehod v průběhu roku 2020.

Ministryně také poznamenala, že Egypt dokázal zlepšit svou pozici v oblasti bezpečnosti silničního provozu, protože se posunul o 90 míst podle klasifikace mezinárodní konkurenceschopnosti v oblasti kvality silnic, kde v roce 2019 zaujal 28. místo, na rozdíl od 118. příčky v roce 2014.

Zdroj: Al Ahram Online
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Káhiře
• Teritorium: Egypt