Investice do start upů v regionu MENA v SAE

I přes pokles uzavřených obchodů, investic do startapů v porovnání s rokem 2017 o 16 %, trh stále vykazuje zajímavá čísla. V popředí se drží investoři ze SAE.

Jedná se předně o investice do start upů, které jsou činné v regionu MENA. Přes uvedený pokles investic, stále platí, že životnost projektů si v regionu udržuje vysoký standard. V roce 2018 bylo v ragionu uzavřeno 255 investičních obchodů, což představuje pokles o 16 % v porovnání s rokem předchozím. Hodnota investic ale o 1 % vzrostla na částku takřka 674 mil. USD. V uplynulých dvou letech byl spatřován jistý útlm v investicích, který bylo možné přičíst nezřejmému makroekonomickému a politickému vývoji v regionu.

I když SAE regionu stále dominují, v roce 2018 byl zaznamenán pokles v porovnání s předchozím rokem, uzavřeno bylo 45 nových obchodů (v roce 2017 se jednalo o 65), nárůst počtu byl zaznamenán v Ománu, 22 v roce 2018 oproti 16 v roce 2017, a Bahrajnu, 17 obchodů oproti 7 v roce 2017. V SAE se soustřeďuje největší procento investorů z regionu, celých 31, zatímco v Saúdské Arábii, Libanonu a Egyptě jich je 40 % dohromady.

Ovšem investiční scéna v Egyptě v posledních dvou letech rapidně roste, hnána privátním sektorem. Nicméně sektor vykazuje v poslední době klesající vstup nových investorů na trh, v loňském roce jich bylo jen 16. Investice v tzv. Early Stage představují takřka polovinu investic do start upů (48 %). Hlavní úlohu zde v případě investic hrají akcelerátory. Neoddiskutovatelným positivem je fakt, že 86 % všech start upů v regionu, které byly zainvestovány v roce 2013, jsou stále aktivní a vyvíjejí obchodní činnost. Pouze 14 % start upů, které byly v posledních šesti letech zainvsstovány, skončilo. Takto nízká míra neúspěchu je příčítána faktorům, jako velká míra podpory soukromích a veřejných subjektů v regionu pro začínající podniky, neochota investorů přestat podporovat portfoliové podniky, a také kulturní stigma spjená s vidinou neúspěchu.

Při sledování 127 start upů vzniklých v roce 2013, plných 40 % se dostalo do druhé fáze financování. Z nich pak dalších 40 % dostalo třetí investici, z nich pak 29 % dosáhlo na další podporu. Ze založených star upů 25 % nepřežilo. Z těch, kdo dosáhl na třetí a další investici, fungují všichni. Samozřejmě, že tyto společnosti mohou zaniknout, ale lze jim předpokládat jistě sedm až deste let, do tzv. exitu nebu neúspěchu a zániku. Investice v regionu do start upů byly dle sektorů: 26 % finance, 19 % lifestyle, 10 % podniková řešení, 8 % media a reklama a méně.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: https://www.arabianbusiness.com

 

Pravidelné novinky e-mailem