Zdroj: CzechTrade

Investice do švédské energetické sítě se zrychlují

Švédsko potřebuje do roku 2045 investovat 945 miliard do elektrických sítí. Uvádí operátor energetické sítě Elllevio.

Zpráva pro společnost Elllevio analyzuje budoucí potřebu investic do sítí týkajících se přenosových, regionálních a místních sítí do roku 2045. Možný scénář ve zprávě ukazuje, že spotřeba elektřiny vzroste ze 140 TWh na 340 TWh. To vyžaduje investice do elektrické sítě ve výši 945 miliard švédských korun.

Ilustrační fotografie

Historicky masivní investice má dva důvody. Částečně přeměna průmyslu na výrobu bez fosilních paliv, částečně to, že velké části síťové infrastruktury dosáhly své technické životnosti. Sweco odhaduje, že celková investice do elektrické infrastruktury bude stát 2 053 miliard švédských korun. Jde o největší investici do elektrické infrastruktury, která kdy byla ve Švédsku provedena.

Sweco představuje dva scénáře. Ve scénáři rychlé elektrifikace se spotřeba elektřiny zvýší, včetně o 110 TWh od roku 2023 do roku 2030 a dalších 89 TWh do roku 2045. Ve scénáři nízké elektrifikace se spotřeba elektřiny zvýší do roku 2045 na 272 TWh.

ExportMag.cz: Ve světě vznikne síť ekologických učeben Archimedes s českými technologiemi

Spotřeba bude tažena především průmyslem, kde očekávaný nárůst spotřeby elektřiny, a to výrobou vodíku a elektropaliv, novými datovými centry, a do určité míry elektrifikací sektoru dopravy. Odvětví dopravy představuje velmi malou část celkové spotřeby elektřiny. Spotřeba elektřiny v odvětví dopravy v současné době dosahuje 2 až 3 TWh a je tvořena téměř výhradně železniční dopravou. Pokud bude větší část dopravního sektoru elektrifikována, může se spotřeba elektřiny ve Švédsku v dlouhodobém horizontu zvýšit na 15-21 TWh.

Aby bylo možné pokrýt energetické potřeby, musí se výroba elektřiny rychle rozvíjet. Zpráva uvádí, jak mohou různé zdroje výroby energie přispět ke zvyšující se poptávce. Dnešní jaderné reaktory dokážou vyrábět elektřinu zhruba do roku 2040, kdy dosáhnou životnosti kolem 60 let a poté jsou potřeba velké investice k prodloužení jejich životnosti o dalších 15 až 20 let.

Očekává se, že větrná energie, a to hlavně pevninská, poroste nejvíce, protože jde o nejlevnější typ energie, který lze s objemem rozšiřovat. Trend nákladů na větrnou energii na pevnině za posledních 15 let klesá.

Solární energie dnes tvoří pouze okrajovou část výroby elektřiny ve Švédsku, ale expanze jde extrémně rychle. Za posledních pět let se instalovaná kapacita solární energie připojené k síti rychle zvýšila na více než 2 000 MWh a podle prognózy Energetické agentury se očekává, že švédská výroba solární energie vzroste v roce 2024 na 3 TWh.

Jak bude tento gigantický infrastrukturní projekt financován, se teprve uvidí. Stát a kraje samozřejmě přispějí. Existují hlasy, které umožní externím investorům vstoupit s kapitálem, jak se to děje v mnoha zemích EU. Financování podobných projektů pravděpodobně vyžaduje inovativní myšlení. „Jsem zcela přesvědčen, že Švédsko musí najít jiná řešení, kam umožníme soukromému kapitálu vstoupit s financováním infrastruktury,“ říká Jacob Wallenberg, předseda Investors, stejně jako Swedish Enterprise, v rozhovoru, který přitahuje pozornost v Dagens Industri.

Investice do energetiky mohou být i v budoucnu příležitostí pro české exportéry. Při jejich vstupu na švédský trh je připravena pomoci na individuální bázi, zahraniční kancelář CzechTrade ve Skandinávii se sídlem ve švédském Stockholmu.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Skandinávie.
Zdroj: https://www.industrinyheter.se, Sweco

• Teritorium: Evropa | Švédsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika | Investice

Doporučujeme