Investice do Západoafrické energetiky by měly dosáhnout 36 mld. USD

ECOWAS chce zprůhlednit a posílit přeshraniční obchod s elektřinou.

Státní ministr pro energetiku Goddy Agba, který zastupoval prezidenta Muhammada Buhariho na probíhajícím 34. Koordinačním setkání technických a finančních partnerů západní Afriky (WAPP), uvedl, že toto rozhodnutí přijali ministři ECOWASu odpovědní za energetiku. Rada ministrů ECOWAS navíc na doporučení ministrů odpovědných za energetiku vydala směrnici o sekuritizaci přeshraničního obchodu s elektřinou, aby mimo jiné zajistila posílení likvidity na regionálním trhu.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Lagosu.   

Pravidelné novinky e-mailem