Investice do zelených a nízkouhlíkových technologií v Číně

Přechod Číny na zelené, nízkouhlíkové a oběhové hospodářství bude mít dalekosáhlé socioekonomické, průmyslové a obchodní dopady.

Ekonomické a spotřební chování bude přímo souviset s pokrokem země v boji proti změně klimatu a zhoršování životního prostředí.

Ilustrační fotografie

Společnosti působící v Číně, včetně zahraničních subjektů, budou pod větším tlakem, aby snížily svou uhlíkovou stopu napříč hodnotovými řetězci. Dodržování ekologických zásad bude také stále důležitější, jakmile regulační orgány začnou vydávat přísnější normy a zavádět monitorovací mechanismy.

Zelený přechod Číny však otevírá dveře novým příležitostem pro zahraniční, a tedy i české podniky. Tlak na hledání pokročilých technologií a technologického know-how, více možností financování a regulační politiky vyrovnávající podmínky pro místní a mezinárodní hráče, činí růstový potenciál zelených průmyslových odvětví atraktivnějším než kdy dříve.

Zpracoval kolektiv kanceláře CzechTrade v Číně (Šanghaj)
Zdroj: CGTN

• Oblasti podnikání: Energetika
• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí