Investiční příležitosti jsou v čínském biofarmaceutickém průmyslu

Rozvoj biotechnologického průmyslu je pro čínskou vládou důležitý strategický cíl. Tomu odpovídají i poslední regulatorní reformy, investice do R&D v klíčových segmentech a daňové úlevy v klíčových oblastech na podporu investic do biotechnologických projektů.

Čínský vývoj vlastních vakcín proti Covidu-19 přitáhl pozornost k čínskému rapidnímu vývoji biotechnologického sektoru. Tamní společnosti vyvinuly tři vakcíny k širokému použití – jedna od soukromé společnosti Sinovac a dvě od státní firmy Sinopharm. Dlouhodobý potenciál pro čínský biotechnologický průmysl však dalece přesahuje oblast pandemie. Biotechnologie je totiž klíčová součást čínské ekonomické rozvojové strategie a biotech byl čínskou vládou určen jako strategické odvětví ve 14. pětiletce pro období let 2021-2025. Jen za období 2016-2020 vzrostl počet biotech vědeckých parků v Číně ze 400 na 600. V posledním desetiletí vzniklo v Číně 141 nových biofarmatických společností, zatímco v USA, EU a Japonsku jejich počet za uplynulou dekádu klesal.

Čína je druhým největším biofarmaceutickým trhem na světě. Zrychlující stárnutí obyvatelstva a zvyšující se kupní síla obyvatelstva v Číně vytváří silnou poptávku po zdravých produktech. To znamená zrychlující se vývoj i v biofarmacii, jako třeba genová terapie. Toto vše znamená značné investiční příležitosti pro zahraniční i české společnosti působících v tomto odvětví.

Zdroj: Dezan Shira & Associates.
Zpracoval tým zahraniční kanceláře CzechTrade CzechTrade Čína se sídlem v Šanghaji.
• Oblasti podnikání: Farmaceutický průmysl | Investice
• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí