Investoři jsou optimističtější ohledně konkurenceschopnosti lotyšské ekonomiky

Vnímání konkurenceschopnosti Lotyšska se mezi investory zlepšilo.

V loňském roce se názory investorů na konkurenceschopnost lotyšské ekonomiky zlepšily v téměř všech sledovaných indexech, uvedli lotyšští zástupci Ernst & Young.
Současně ale investoři uvádějí, že je zapotřebí zlepšit národní marketing a vnitřní ekosystému.
Z celkem 17 různých faktorů jsou investoři nejvíce pozitivní ohledně lotyšské bezpečnostní a monetární politiky a přístupu k energetickým zdrojům. Naopak nejvíce negativní jsou na poli demografické situace v Lotyšsku, dostupnosti pracovní síly a systému sociálního zabezpečení.
Investoři rizikového kapitálu nicméně tvrdí, že hlavním faktorem, který brání rozvoji lotyšského investičního trhu je nedostatek kvalitních investičních nabídek a úroveň národního marketingu Lotyšska jakožto země atraktivní pro investice. Tyto faktory jsou následovány výzvami spojenými s finančním sektorem a nedostatečnou strategií rozvoje investičního trhu.
Závěrem: 55 % investorů rizikového kapitálu věří, že se atraktivita lotyšského trhu oproti situaci před 3 lety zlepšila. 53 % investorů přiznává že plánuje zvýšení svých investic v Lotyšsku.

Zdroj: BNN, 24.1.2020
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Riga (Pobaltí).

Pravidelné novinky e-mailem