Italský automobilový průmysl stále v propadu, pokles ale zpomaluje

V červnu se registrace nových automobilů ve srovnání se stejným měsícem loňského roku snížily o 23,13%. U převodů vlastnictví došlo k poklesu o 23,25%.

Trh s automobily se kvůli koronavirové krizi ocitl ve značných problémech. Trh nadále propadá, ale pokles se zpomaluje. Dle italského ministerstva dopravy v červnu 2020 bylo imatrikulováno 132 457 vozidel: -23,13 % ve srovnání se stejným měsícem minulého roku.

V květnu byl však propad daleko větší a to -44,61 %. V dubnu byla situace vůbec nejhorší, propad se rovnal -97,55 % a v březnu -85,39 %.

Za prvních šest měsíců tohoto roku bylo zaregistrováno 583 960 vozů oproti 1 083 184 zaregistrovaným vozům ve stejném období roku 2019. Celkově tedy v prvním pololetí poklesly imatrikulace o 46,09 %.

V červnu bylo nadále zaregistrováno 247 655 převodů ojetých vozů, což představuje pokles o 23,25 % ve srovnání s červnem 2019, kdy bylo zaregistrováno 322 692 ojetých vozů. Na celkovém objemu prodeje (380 112 vozů) se tak podílelo 34,85 % nových vozů a 65,15 % ojetých vozů.

Zdroj: Confcommercio
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Milán.

Pravidelné novinky e-mailem