Více než polovina Italů se v důsledku krize musí vzdát letní dovolené

Odhaduje se, že 58 % Italů se v důsledku koronavirové krize vzdá své dovolené, a to hlavně kvůli ekonomickým problémům. Až 30 % Italů se obává krátkodobých potíží s hypotékami či nájemným.

Uzavření země a ekonomických aktivit jako obrana proti koronaviru má rozsáhlé dopady na italskou aktivitu. Itálie se již delší dobu potýká se stagnující ekonomikou a nyní se situace ještě zhoršila. Pouze u 4 z 10 výdělečných osob nedošlo ke změně ekonomické situace, 16 % zaznamenalo ztracené příjmy rovnající se více než polovině a 20 % Italů ztratilo třetinu příjmů.

Během tohoto období utrpěly větší ztráty příjmů ženy, a to pravděpodobně proto, že měly více nejistých pracovních míst než muži. Množství ztracených příjmů se okamžitě projeví nejen na snížení spotřeby, ale často také na schopnosti uhradit nezbytné výdaje na živobytí. Například při pokračování krize se 30 % vzorku Italů obává, že v krátkodobém horizontu bude obtížné zaplatit výdaje za domácnost, úvěr či nájem.

Až 32% Italů se obává, že nebudou mít dostatek finančních prostředků na zdravotní péči. Nákupy nepotravinářských výrobků již drasticky snížilo 34 % Italů a 20 % Italů tvrdí, že konzumují méně jídla. Dále 11 % Italů uvádí, že již spotřebovalo všechny své úspory, dalším 17 % by měly osobní rezervy stačit pouze do července či srpna, zatímco 17 % cítí finanční autonomii do prosince a 16 % má rezervy i pro příští rok.

Aktuální ekonomická situace bude mít velký dopad na blížící se letní dovolenou: odhaduje se, že pouze 26 % obyvatelstva stráví alespoň jednu noc mimo domov v období od července do září za účelem turismu. Dovolené se má vzdát až na 58 % obyvatel – primární motivací je ekonomická (37 %) a zdravotní/bezpečnostní (29 %). Pro srovnání v létě 2019 strávilo 40 % Italů alespoň jednu noc mimo domov pro cestovní ruch.

Zdroj: Il Sole 24 Ore
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Milán.
• Témata: Koronavirus svět
• Teritorium: Itálie