Itálie: Jedna z nejvíce daňově zatížených zemí v OECD. Zdanění mzdy dosahuje téměř 48%.


  • Země: IT – Itálie
  • Datum zveřejnění: 14.05.2018

Dle výročního reportu OECD patří Itálie k zemím s největším zdaněním mzdy v zemích OECD. Daňová zátěž mzdy jednotlivce v Itálii dosáhla v loňském roce 47,7 % a pohybovala se vysoce nad průměrem, který byl 35,9 %.

Země, jež mají největší mzdové zatížení, jsou Belgie (53,7 %), Německo (49,7 %), Itálie, Francie (47,6) a Rakousko (47,4). Česká republika patří také k zemím s vysokým zatížením, hodnota dosáhla 43,4 %.

Itálie se loni umístila na 5. místě, letos však Maďarsko (-2,1 p.b. na 46,2 %) a Francie (-0,44 p.b. na 47,6 %) zlepšily své skóre. Naopak země, jejichž zatížení je nejmenší, jsou Chile (7 %), Nový Zéland (18,1 %), Mexiko (20,4 %) a Švýcarsko (21,8 %).

Co se týče sociálních příspěvků, které jsou placeny zaměstnavatelem, Itálie se se svými 24% řadí na 4. místo z 35 zemí OECD. Nejvyšší odvody má Francie (26 %), Česká republika (25,4 %) a Estonsko (25,3 %). Průměrná hodnota v zemích OECD je 14,2 %.

Daň z příjmů fyzických osob v Itálii dosáhla hodnoty 16,5 % oproti průměrnému indexu OECD ve výši 13,5 %. Příspěvky hrazené zaměstnancem však byly podprůměrné a to 7,2 % (průměr 8,2 %).

Celkové náklady na pracovní sílu v Itálii, vyjádřené v USD v paritě kupní síly, činí podle výpočtů OECD 56 980 USD. Apeninský poloostrov tak zaujímá 17. místo mezi vyspělými zeměmi v porovnání s průměrným počtem 51 tisíc dolarů. Nejvyšší náklady na pracovní sílu má Německo (téměř 76 000 USD), Švýcarsko (75.245 USD) a Belgie (75.220 USD).

Zdroj: Il sole 24 ore
Vypracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře ZK Milán.

Souborové přílohy