Itálie: Lombardie je předním startupovým regionem v Evropě

Na 100 tisíc obyvatel v Lombardii připadá 38,6 startupů, což je více než v Německu.

Podle průzkumu prováděného výzkumnými středisky Assolombarda a Politecnico Milano vzniklo v Lombardii v letech 2009 – 2017 na 20 000 „knowledge intensive“ startupů. Počet startupů v Lombardii byl vyšší než v Bádensku-Württembersku (13,6 tis.) a Rhône-Alpes (16,9 tis.). Navíc na každých 100 tisíc obyvatel připadá 38,6 startupů, což je více než v německých regionech, kde se hodnota pohybuje pod 30.
Co se týče evropských regionů, mezi nejdynamičtější regiony patří Bádensko-Württembersko, Bayern, Cataluña, Rhône-Alpes a Lombardie. Celkově bylo v těchto pěti regionech generováno 21,4 % všech startupů z Německa, Španělska, Francie a Itálie. Samotná Lombardie představuje 4,5 %.
„Lombardie se díky charakteristikám územního ekosystému, který poskytuje začínajícím podnikům hustou integrovanou síť nadnárodních společností, velkých společností, středně velkých společností s mezinárodním dosahem a malých rodinných podniků, se kterými si mohou vyměňovat osvědčené postupy, dialogy a také podnikat“, uvádí Stefano Venturi, viceprezident Assolombarda a prezident Hewlett Packard Enterprise Italy.
Lombardské startupy dosáhly v roce 2017 obratu 8,4 mld. EUR, tedy přibližně třetiny celkového národního obratu, a zaměstnávaly 119 tisíc lidí, což je čtvrtina z celkového počtu v Itálii. Lombardie je také absolutně první v evropském měřítku míry akvizice: Lombardské startupy jsou ve skutečnosti velmi atraktivní pro investory, zaznamenaly nejvyšší podíl prodaných startupů (3,1 %).
Jejich slabou stránkou je však míra přežití: startupů, „které se dožily roku 2017“, je o něco více než 80 % oproti 90 % v regionech Bádensko-Württembersko, Bayern a Cataluña. 4,4 % lombardských startupů v sedmém roce existence stále riskuje uzavření, zatímco německé startupy již po třetím roce existence zaznamenaly pokles rizika uzavření z 3,5 % na přibližně 1 % v sedmém roce existence.

Zdroj: Il Sole 24 Ore
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Milán

Pravidelné novinky e-mailem