Itálie schválila strategický plán na hospodářské oživení Lombardie

Tzv. Marshallův plán by měl díky investici ve výši 3,5 mld. EUR vygenerovat hodnotu až 5,5 mld. EUR.

Regionální rada schválila 5. srpna 2020 strategický program, který by měl dát nový impuls hospodářskému oživení Lombardie. Region plánuje investovat 3,5 mld. EUR a vytvořit tak přidanou hodnotu ve výši 5,5 mld. EUR. Zásadní jsou investice do infrastruktur, do nichž by měl kraj společně se stakeholdery investovat přibližně 1,9 mld. EUR. Aktuálně jsou v plánu tato financování:

 • železniční práce v hodnotě 458 mil. EUR,
 • intervence do veřejné dopravy a intermodality (včetně rozšíření metra M1 a M5 a T2 údolí Tramvia delle Valli – Brembana Bergamo) za 234 mil. EUR,
 • investice do splavnosti kanálů za 18 mil. EUR,
 • intervence do cyklistických tras za 115 milionů EUR,
 • silniční a údržbářské práce za 2,17 mld. EUR.

Celkové investice zahrnují také náklady na přípravy zimních olympijských her Milán-Cortina 2026 v hodnotě 900 mil. EUR. Cílem tohoto strategického plánu je podpořit socioekonomické oživení Lombardie prostřednictvím intervencí, které mohou být v některých případech provedeny již ve dvouletém období 2020–2021.

Program se neomezuje pouze na infrastrukturní intervence, ale zahrnuje intervence v různých odvětvích, mimo jiné ze zelených a ekologických projektů. Region zamýšlí investovat například do:

 • ochrany půdy za 137 mil. EUR,
 • regenerace měst za 100 mil. EUR,
 • obnovy historických vesnic za 30 mil. EUR,
 • odstranění azbestu ze školních budov za 10 mil. EUR,
 • výměny zastaralých topných systémů a znečišťujících kotlů ve veřejných budovách za 13 mil. EUR,
 • zásahů proti znečišťování vody a obnovy břehů jezer za 35 mil. EUR,
 • rozvoje hor za 100 mil. EUR,
 • zavlažovacího systému pro zemědělství za 13 mil. EUR,
 • lesnictví za 15 mil. EUR.

Plánované jsou také investice do obnovy veřejných budov, bydlení a škol, do sociálních politik, do sportu a do výzkumu.

Zdroj: Regione Lombardia
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Milán.

Pravidelné novinky e-mailem