Italský Milán po těžkém roce 2020 opět zažívá růst – roste počet podniků a přidaná hodnota

Po prudkém poklesu v roce 2020 vykazuje milánská oblast v první polovině roku známky oživení ve zpracovatelském sektoru. Terciární sektor má však stále potíže.

Rok 2020 by velmi obtížný pro milánskou ekonomiku, ztratila totiž více než 10 % HDP. V první polovině roku 2021 bylo zaznamenáno významné oživení: ke konci června bylo zaregistrováno téměř 17 tisíc nových společností registrovaných v registrech obchodních komor tří místních provincií (+37,4 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2020). Celkově má ​​území v současné době 389 651 aktivních společností, což je o 1,6 % více než v červnu loňského roku.

Co se týče přidané hodnoty, ta by měla v letošním roce růst o 5,3 % v provincii Milán, 5,8 % v provincii Monza Brianza a 5,2 % v provincii Lodi. Obzvláště významné je oživení lombardského kapitálu, který v loňském roce zaplatil nejvyšší cenu z celého italského teritoria – přidaná hodnota dosáhla hodnoty o 16 miliard eur nižší (-10 %) než v roce 2019.

Oblastí nejvíce zasaženou onemocněním Sars-Cov-2 byl Milán, kde došlo k výraznému poklesu průmyslové výroby (-9,5 % oproti roku 2019), ale také v odvětví služeb (-13,3 %) a obchodu (-11,8 %). O něco lépe dopadla oblast Monza Brianza, kde došlo k největšímu poklesu v oblasti služeb (-10,9 %), v průmyslu (-7,9 %) a obchodu (-4,6 %). Oblast Lodi zaznamenala menší ztráty a to -8,5 % u služeb, -3,3 % ve zpracovatelském průmyslu a -1,3 % obchodu. V letošním roce dochází k výrazné změně tempa ve zpracovatelském průmyslu – výroba byla obnovena ve všech oblastech. Bohužel sektor služeb je stále blokován.

Pokud se podíváme na exportní data, v loňském roce došlo také k drastickému snížení obchodu se zahraničím. Oblast Milán, Monza Brianza a Lodi ztratila 11 % exportu – je to více, než ztratil komplexně celý region Lombardie (-10,6 %) a Itálie (-9,7 %). V absolutních číslech to znamená ztrátu přibližně 6,5 miliardy EUR ve srovnání s rokem 2019, s výraznějším snížením pro Milán (-12,5 %), Monza Brianza (-7,1 %) a Lodi (-3,9 %). V prvním čtvrtletí roku 2021 stále docházelo k exportním potížím v provincii Milano, zatímco Monza Brianza a Lodi zaznamenaly dvouciferný nárůst.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Itálie.
Zdroj: Il Sole 24 Ore
• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí